Tags

Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden

Studien visar att om teknikstöd erbjuds och ett inträde på arbetsmarknaden reduceras från fem år till två år blir de samhällsekonomiska vinsterna drygt 1,3 miljoner kronor. Enklare skrivet är att satsar man 21 000 kronor på teknikstöd för en elev och därmed reducerar ett senare inträde på arbetsmarknaden för eleven med en månad, har man tjänat in de satsade pengarna.

Teknikstöd i skolan

Teknikstöd i skolan

Dokument   •   2013-07-02 09:20 CEST

Hjälpmedelsinstitutet har genomfört en socioekonomisk studie som visar på positiva effekter av satsning på teknikstöd i skolan. Att misslyckas i skolan ger sämre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och leder till att stora samhällskostnader uppstår. Teknikstöd kan vara ett led i att lyckas för många elever.

Nationella inspirationmiljön - broschyr

Nationella inspirationmiljön - broschyr

Dokument   •   2012-11-08 23:29 CET

Kognitiva hjälpmedel - Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

En tredje uppföljande kartläggning om tillgången av kognitiva hjälpmedel. Förskrivningen ökar men behoven tillgodoses inte i tillräcklig utsträckning. Tidigare undersökningar är gjorda 2008 och 2010.

Välfärdsteknologi i äldreomsorgen

Välfärdsteknologi i äldreomsorgen

Dokument   •   2012-04-11 10:17 CEST

Hjälpmedelsinstitutet har på uppdrag av regeringen genomfört den första totalundersökningen om välfärdsteknologi i äldreomsorgen i Sverige. Av 290 kommuner deltog 288 i kartläggningen, som visar att det finns brister.

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning – möjligheter och begränsningar

Ny studie som genomförts av nationalekonomen Åke Dahlberg uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet visar att det finns en hel del bra internettjänster. Tyvärr finnsockså hinder som bromsar tjänsternas spridning i målgruppen.

Rösträtt en demokratisk rättighet med vissa problem

För liten text på valsedlarna, svårhanterade kuvert, röstlokaler som saknar tolkhjälp och ingen möjlighet att personrösta i punktskrift är några av de synpunkter som kom fram i en undersökning som Hjälpmedelsinstitutet genomfört. 558 personer med funktionsnedsättning har fått svara på frågor om bland annat valet 2010.

Smartphone en dyr men användarvänlig telefon

Ömtålig och dyr. Det är kritik som smartphone får i en undersökning där personer med funktionsnedsättning fått svara på frågor om telefonen. Men smartphone får även beröm för att vara användarvänlig och för sin stora skärm.

Svårt att ta sig på bussen men chaufförerna är bra!

Många klagar på försenade bussar och tåg. För personer med funktionsnedsättning kan problemen i kollektivtrafiken vara betydligt större än så. Det handlar om svårigheter vid på- och avstigning, otillgänglig information samt problem att ta sig fram med rullstol eller rollator. Men flera är också nöjda med kollektivtrafiken.

Kognitiva hjälpmedel

Kognitiva hjälpmedel

Dokument   •   2010-10-12 08:58 CEST

Resultaten från en nationell kartläggning över förskrivningen av kognitiva hjälpmedel i Sverige.

”Det måste vara okej att be om hjälp!”

”Det måste vara okej att be om hjälp!”

Dokument   •   2010-09-03 08:30 CEST

Personlig service i matvarubutiken står högt på önskelistan hos svarspersonerna i IT-frågans senaste webbenkät. Ledsagning och någon som hjälper till att packa ner varorna i kassen skulle underlätta för många med funktionsnedsättning.

Rädsla för att göra fel avskräcker från självscanning

Det blir allt vanligare att matbutiker inför självscanning av matvaror där kunderna själva får registrera sina varor. Tanken är att systemet ska vara snabbt, enkelt och effektivt. Men hur tillgängligt är det? Den frågan ställdes av Hjälpmedelsinstitutet och kommunikationsmyndigheten PTS i den senaste enkäten av IT-frågan.

Betala med bankkort -en utmaning för många

Betala med bankkort -en utmaning för många

Dokument   •   2010-09-03 08:30 CEST

Bankerna anser att bankkort är ett bekvämt alternativ till kontanter. Att använda bankkort innebär dessutom större säkerhet för såväl kunden som butikspersonalen. Men tycker alla att det är bekvämt och säkert? Frågan ställdes av Hjälpmedelsinstitutet och kommunikationsmyndigheten PTS i den senaste enkäten av IT-frågan.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.