Hjärnfondens nya utlysningar 2019

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 08:19 CET

​I 2019 års ansökningsomgång som öppnar den 31 januari kommer Hjärnfonden utöver sitt ordinarie forskningsbidrag utlysa 50 miljoner till kvalificerad Alzheimerforskning. En annan nyhet är en satsning på stora forskningsområden där Hjärnfonden uppmanar forskare att bidra med förslag på forskningsprojekt för att söka finansiering tillsammans.

Ny satsning ska bryta stigmat för barn med NPF

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 09:27 CET

Två till tre elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, som till exempel ADHD, autism eller Aspergers syndrom. Brist på kunskap om NPF i skolan skapar negativa effekter i form av utanförskap och hemmasittare. Hjärnfonden och Friends lanserar nu Hej Hyper, en musikal som ska öka kunskap och minska stigmatisering för barn med NPF-diagnoser.

Öppet brev till Annika Strandhäll om den farliga stressen

Nyheter   •   Jun 29, 2018 10:18 CEST

Sjuktalen ökar i Sverige. Specifikt inom området psykisk ohälsa. Det är den stressrelaterade ohälsan som ökar mest där diagnosen utmattningssyndrom dominerar. Utmattningssyndrom är en hjärnsjukdom som ger svåra följder för den drabbade, närstående och för samhället. Hjärnfonden uppmärksammar den ohälsosamma stressen genom en informationskampanj och skickar ett öppet brev till Annika Strandhäll.

Örebroforskare får Hjärnfondens forskningsbidrag - Adhd från vaggan till graven

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:07 CEST

​Henrik Larsson från Örebro universitet får medel från Hjärnfonden för att ta reda på om barn med adhd löper större risk att utveckla andra sjukdomar i vuxen ålder. Med hjälp av världens största tvillingregister kommer data visa om det finns kopplingar mellan adhd och utvecklandet av åldrandets sjukdomar.

​​​Rekordutdelning till svensk hjärnforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:09 CEST

Hjärnfonden delar ut 74.2 miljoner kronor till 110 forskningsprojekt. Det är den största utdelningen sedan stiftelsen grundades och Hjärnfonden fortsätter vara en av de viktigaste finansiärerna av svensk hjärnforskning.

Friends och Hjärnfonden bryter stigmat för barn med NPF i ny informationssatsning

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 16:45 CEST

​Två till tre elever i varje svensk skolklass har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en npf-diagnos . Många sliter hårt för att situationen i skolan ska fungera. Friends och Hjärnfonden lanserar därför projektet Hej Hyper med syftes att skapa ett kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, minska stigmatiseringen och skapa en bättre skolmiljö för barn med NPF-diagnoser.

Pressinbjudan: Hjärnans Dag 19 april 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 08:06 CET

Välkommen till Hjärnfondens årligt återkommande kunskapsdag, Hjärnans Dag. Här träffar du några av landets främsta hjärnforskare och experter som berättar om de senaste rönen inom bland annat psykisk ohälsa, ADHD, den uppkopplade barnhjärnan och demens. Du får också lyssna till minnesmästaren Jonas von Essen, som berättar om hur du får ett superminne. Programmet finns på hjarnfonden.se

​​​​​​ Ögonrörelserna lever längst vid ALS

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 07:56 CET

Varför är nervcellerna som styr våra ögonrörelser förskonade vid den dödliga sjukdomen ALS? Det ska forskaren Nigel Kee vid Karolinska Institutet med stöd av Hjärnfonden ta reda på. Om vi kan förstå vilka egenskaper som leder till att vissa nervceller lever längre skulle det kunna leda till en ny behandling som bromsar sjukdomen.

Hjärnfondens samlade fakta om den farliga ohälsosamma stressen

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 08:05 CET

Vad händer i hjärnan vid långvarig ohälsosam stress? Vilka varningssignaler finns det? Hur ställs diagnosen vid utmattningssyndrom? Det är några av de frågeställningar som Hjärnfonden svarar på i det samlade faktamaterialet om ohälsosam stress.

Sifo: 7 av 10 kvinnor sexuellt trakasserade

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 17:12 CET

66 procent av kvinnorna i åldrarna 16-80 år anger att de har blivit sexuellt trakasserade och 41 procent har mått psykiskt dåligt efter det. En fjärdedel uppger att det har blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen. Detta visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärnfonden.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Hjärnfonden

Insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan, dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar

Hjärnfonden är den enda organisation som finaniserar hjärnforskning om hela hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten. Under 2014 delade Hjärnfonden ut närmare 58 miljoner kronor till forskning om hjärnan. Vår vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter. Dessa gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier.
Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar verksamheten. Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.
Hjärnfonden stödjer forskningen på två olika sätt:1) Postdoktorala stipendier, dvs ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare med olika bakgrund. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antingen i Sverige eller utomlands. stipendiesumman är 280 000 kronor. 2) Ettåriga forskningsanslag om 500 000 kronor till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.

Adress

  • Hjärnfonden
  • Riddargatan 17 A
  • 11457 Stockholm
  • Sverige