Zuwozpyjb2c618ykcsdn

Hjärnfonden välkomnar regeringsbeslut om utbildning av ADHD

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 07:50 CET

​Igår beslutade regeringen att utbildning kring NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD och Aspergers syndrom, ska blir obligatorisk för alla studenter på speciallärar- och specialpedagogutbildningarna. Hjärnfonden är glada över beskedet men vill också se en kompetenshöjning bland all skolpersonal.

Csktptbjwnmttyqthmww

​​​Rekordutdelning till svensk hjärnforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 08:09 CEST

Hjärnfonden delar ut 74.2 miljoner kronor till 110 forskningsprojekt. Det är den största utdelningen sedan stiftelsen grundades och Hjärnfonden fortsätter vara en av de viktigaste finansiärerna av svensk hjärnforskning.

Vkwp0dsi9yihdptviaag

Friends och Hjärnfonden bryter stigmat för barn med NPF i ny informationssatsning

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 16:45 CEST

​Två till tre elever i varje svensk skolklass har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en npf-diagnos . Många sliter hårt för att situationen i skolan ska fungera. Friends och Hjärnfonden lanserar därför projektet Hej Hyper med syftes att skapa ett kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, minska stigmatiseringen och skapa en bättre skolmiljö för barn med NPF-diagnoser.

Ocyq7z9olbl2azi2eieu

Pressinbjudan: Hjärnans Dag 19 april 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 08:06 CET

Välkommen till Hjärnfondens årligt återkommande kunskapsdag, Hjärnans Dag. Här träffar du några av landets främsta hjärnforskare och experter som berättar om de senaste rönen inom bland annat psykisk ohälsa, ADHD, den uppkopplade barnhjärnan och demens. Du får också lyssna till minnesmästaren Jonas von Essen, som berättar om hur du får ett superminne. Programmet finns på hjarnfonden.se

R90i6ra2nnzh1oh7mtsm

​​​​​​ Ögonrörelserna lever längst vid ALS

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 07:56 CET

Varför är nervcellerna som styr våra ögonrörelser förskonade vid den dödliga sjukdomen ALS? Det ska forskaren Nigel Kee vid Karolinska Institutet med stöd av Hjärnfonden ta reda på. Om vi kan förstå vilka egenskaper som leder till att vissa nervceller lever längre skulle det kunna leda till en ny behandling som bromsar sjukdomen.

Mhwe88gqqaqzwiknhrjx

Hjärnfondens samlade fakta om den farliga ohälsosamma stressen

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 08:05 CET

Vad händer i hjärnan vid långvarig ohälsosam stress? Vilka varningssignaler finns det? Hur ställs diagnosen vid utmattningssyndrom? Det är några av de frågeställningar som Hjärnfonden svarar på i det samlade faktamaterialet om ohälsosam stress.

Vtwu9efauzhsml80n1oi

Sifo: 7 av 10 kvinnor sexuellt trakasserade

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 17:12 CET

66 procent av kvinnorna i åldrarna 16-80 år anger att de har blivit sexuellt trakasserade och 41 procent har mått psykiskt dåligt efter det. En fjärdedel uppger att det har blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen. Detta visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärnfonden.

Njbicsjbe5iaozl8bysw

Hjärnfonden ger 4 tips hur du hjälper ditt barn till bättre inlärning i skolan

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 08:05 CEST

Vad behöver hjärnan för att må bra och hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att förbättra sina skolresultat? Hjärnforskning visar att levnadsvanor har stor betydelse för att göra ett bra jobb i skolan. Tillräckligt med sömn, regelbunden fysisk aktivitet och varierad kost är viktiga faktorer som kan påverka lärandet.

Ml9hbh6mcmklwh2ukauj

600 barn med NPF lämnar sina berättelser till regeringen

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 17:12 CEST

I morgon den 18 augusti lämnar Hjärnfonden över 600 barns och föräldrars önskemål på en bättre skolmiljö till Utbildningsdepartementet. Uppropet som har fått ett stort gensvar visar exempel på anpassningar skolan kan göra för att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska klara skolarbetet och nå sin fulla potential.

Mpujantd25qzzpbgdbkp

Hjärnfonden tvivlar på Fridolins åtgärdsgaranti

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 16:12 CEST

Regeringens åtgärdsgaranti för att tidigt upptäcka elever som behöver extra stöd i läsning, skrivning och matematik innehåller många viktiga förslag. Det säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden. Men för att åtgärdsgarantin ska få effekt krävs bättre kunskap hos skolpersonal hur man bemöter barn med särskilda behov.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Hjärnfonden

Insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan, dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar

Hjärnfonden är den enda organisation som finaniserar hjärnforskning om hela hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten. Under 2014 delade Hjärnfonden ut närmare 58 miljoner kronor till forskning om hjärnan. Vår vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter. Dessa gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier.
Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar verksamheten. Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.
Hjärnfonden stödjer forskningen på två olika sätt:1) Postdoktorala stipendier, dvs ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare med olika bakgrund. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antingen i Sverige eller utomlands. stipendiesumman är 280 000 kronor. 2) Ettåriga forskningsanslag om 500 000 kronor till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.

Adress

  • Hjärnfonden
  • Riddargatan 17 A
  • 11457 Stockholm
  • Sverige