Skip to main content

​Hjärnfonden får 70 miljoner i testamente till Alzheimerforskning

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 17:38 CEST

Hjärnfonden får 70 miljoner i testamente till Alzheimerforskningen

Hjärnfonden har fått det största testamentet någonsin till Alzheimerforskningen i Sverige. Tack vare testamentet på 70 miljoner kronor får Sveriges främsta hjärnforskare nya resurser i kampen mot Alzheimer.

– Det här är det största Alzheimertestamentet som någonsin har delats ut. Vi känner stor tacksamhet för att vi har fått det här exceptionellt stora testamentet och att givaren tänkte på alla de som lever med denna svåra folksjukdom och deras anhöriga. Stora som små gåvor betyder mycket för att forskningen snabbare ska hitta en lösning på Alzheimergåtan, säger Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.

Hjärnfonden delar ut 70 miljoner kronor till Alzheimerforskningen. Sex lovande forskningsprojekt får nu dela på 30 miljoner kronor, med möjlighet till ytterligare anslag efter utvärdering. Det kan bli totalt 50 miljoner kronor som fördelas över fem år, om förutsättningarna ser bra ut. Dessutom kommer 20 miljoner kronor att delas ut till Alzheimerforskningen tillsammans med andra insamlade medel, vid Hjärnfondens årliga forskningsutlysning.

– Tack vare anslaget från Hjärnfonden kan vi arbeta mer långsiktigt och på en bredare front. Det ökar våra chanser att lyckas, säger Martin Hallbeck, biträdande professor och överläkare vid Linköpings universitet som tilldelats medel till sin forskning om hur det går till när Alzheimers sjukdom sprider sig i hjärnan och om det går att stoppa den processen.

De sex forskare som tilldelas medel för sin forskning om Alzheimers sjukdom är:

  • Christer Betsholtz – Karolinska Institutet
  • Kaj Blennow – Göteborgs universitet
  • Per Hammarström – Linköpings universitet
  • Martin Hallbeck – Linköpings universitet
  • Jan Johansson – Karolinska Institutet
  • Stina Syvänen – Uppsala universitet

I Sverige är cirka 100 000 personer drabbade av Alzheimer. Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och antalet demenssjuka ökar i takt med att vi lever längre.

Hjärnfonden delar ut forskningsbidragen till de sex forskarna under en ceremoni i Stockholm, den 25 september.

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden