Skip to main content

Hjärnfonden rekommenderar att handbollen tillåter hjälm

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 09:14 CEST

Internationella handbollsförbundet förbjuder huvudskydd och det svenska förbundet ger inte längre någon dispens till spelare som vill använda hjälm. Det förvånar Hjärnfonden som vet att hjälmen kan ha en skyddande effekt som förhindrar svåra hjärnskador. En stöt mot hjärnan kan ge konsekvenser långt efter skadan.

- Det svenska förbundet borde ge dispens till alla som vill använda hjälm, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden. Hjärnan är mycket känslig för stötar och har en begränsad läkningsförmåga. Även en mildare hjärnskada kan ge besvärliga konsekvenser och försämra livskvaliteten.

Även om hjälmen inte förhindrar hjärnskakningar så kan den skydda skallen mot frakturer och blödningar kring kärlen runt hjärnan. Det pågår idag intensiv forskning på området vad gäller diagnostik och långsiktiga effekter av hjärnskakning. Forskningen visar att långdragna besvär är vanliga efter hjärnskakning och vissa idrottare, framförallt de som drabbats av hjärnskakning upprepade gånger, har visats sig få inlagringar i hjärnan av ämnen som vanligen ses hos personer med demenssjukdom.

- Även om en hjälm inte ger ett heltäckande skydd mot hjärnskakningar bör man inom samtliga idrotter ha ett regelverk som minimerar risken för våld mot huvudet. En hjälm kan dämpa kraftiga stötar mot huvudet såsom vid ett hårt kast eller fall mot golvet, säger professor Niklas Marklund, neurokirurg och hjärnskadeforskare vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta gärna: Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00, sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden, 0730-51 75 54 anna.hemlin@hjarnfonden.se
Niklas Marklund, professor i neurokirurgi och hjärnskadeforskare vid Uppsala universitet, 073-51 82 600, niklas.marklund@neuro.uu.se

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument