Skip to main content

​​​​Lovande forskare från Göteborg får årets postdoktorala stipendium från Hjärnfonden

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 08:05 CET

Autismspektrumtillstånd, AST, är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Lina Jonsson undersöker de genetiska riskfaktorerna hos personer med AST. Hon är en av de forskare som får ta emot Hjärnfondens postdoktorala stipendium vid en ceremoni i Stockholm, den 18 januari 2016. Totalt delar Hjärnfonden ut 5,6 miljoner kronor i form av stipendium, vilket i år ger möjlighet för 20 unga hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska på hjärnan och dess sjukdomar.

AST inkluderar autism och drabbar 1-2 procent av befolkningen i Sverige. För att kunna ge bättre rådgivning och behandling är det viktigt att få ökad kunskap om den genetiska uppsättningen hos merparten av de personer som har AST. I den genetiska uppsättningen kan variationer förekomma som innebär att en person kan ha för många eller för få kopior av gener. En del av de här variationerna kan utgöra en riskfaktorer för neuropsykiatriska tillstånd, som tex AST. Lina Jonssons forskningsstudie går ut på att undersöka ett stort antal friska personer som bär på dessa riskfaktorer för att bättre förstå hjärnans funktion.

- Hjärnfondens postdoktorala stipendium är ett viktigt stöd i mitt mål att bedriva högkvalitativ forskning som på sikt kan leda till bättre behandlingar för de med autismspektrumtillstånd, säger Lina Jonsson.

Studien kommer dessutom analysera dessa riskfaktorer i kombination med andra genetiska variationer och förekomster av neuropsykiatriska problem. Sammantaget kommer detta projekt leda till en ökad förståelse till bättre rådgivning och behandling för individer med AST och andra neuropsykiatriska tillstånd.

Lina Jonsson disputerade vid Göteborgs universitet 2015 och forskar nu vid deCODE genetics i Reykjavik på Island.

- Hjärnfonden stimulerar svensk hjärnforskning. Att dela ut stipendier är ett viktigt arbete för att nå Hjärnfondens vision att hjärnans ohälsa ska besegras, förebyggas, lindras och botas. Ett större antal av tidigare årens stipendiater har fått professurer inom svenska lärosäten, vilket är en stor framgång för Hjärnfondens uppskattade postdoktorala program, säger Anna Hemlin, tf generalsekreterare på Hjärnfonden.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoktorala stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Det postdoktorala stipendiet är mycket eftertraktade eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputation.

Årets postdoktorala stipendiater 2016
Se dokument

För mer information kontakta gärna:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00 sophie.ternheim@hjarnfonden.se Anna Hemlin, tf generalsekreterare Hjärnfonden, 0730- 51 75 54 anna.hemlin@hjarnfonden.se
Lina Jonsson, +354-853 18 64/ 0709-29 77 88 lina.jonsson@decode.is

Hjärnfondens forskningsarbete:
Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt: 1) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare med olika bakgrund. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antigen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor. 2) Ettåriga forskningsanslag om 500 000 kronor till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.
www.hjarnfonden.se Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument