Skip to main content

​Uppsalaforskare får 10.8 mkr i forskningsstöd från Hjärnfonden

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 08:03 CEST

Hjärnfonden delar ut stora forskningsbidrag till forskare i Uppsala

Fjorton forskare vid Uppsala universitet får dela på 10.8 miljoner kronor när Hjärnfonden delar ut 2019 års bidrag till 98 svenska forskningsprojekt. Det är den största utdelningen sedan stiftelsen grundades för 25 år sedan och Hjärnfonden fortsätter vara en viktig finansiär av svensk hjärnforskning.

- Det är fantastiskt roligt att vi åter igen har slagit rekord i utdelning till hjärnforskningen, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden. Tack vare fler generösa gåvor från privatpersoner och Postkodlotteriet kan vi satsa på forskning som kan bidra till att ännu fler personer räddas till livet och får bättre livskvalitet.

Årets rekordinsamling på 90 miljoner kan jämföras med fjolårets utdelning på 74,2 miljoner kronor. Hjärnfonden som grundades 1994 har de senaste 10 åren haft en mycket positiv utveckling. Utdelningen av forskningsbidrag har gått från 26 miljoner 2009 till dagens 90 miljoner kronor.

- Forskningen gör hela tiden framsteg och med mer resurser ger det oss hopp om att komma närmare en lösning hur vi kan stoppa svåra hjärnsjukdomar. Men för att nå dit behöver vi samla in ännu mer pengar till hjärnforskningen, säger Anna Hemlin.

Fyra Uppsalaforskare får Hjärnfondens tvååriga forskningsbidrag om 1 200 miljoner kronor och övriga får ettårigt forskningsbidrag om 600 000 kr.

Följande Uppsalaforskare får Hjärnfondens forskningsbidrag 2019:

Namn / Område

Joakim Bergström,  Parkinsons sjukdom
Jan Dumanski,  Alzheimers sjukdom och övrig demens
Anna Punga,  Hjärnans funktion
Finn Hallbök,  Hjärntumör
Niklas Dahl,  Epilepsi
Tomas Furmark,  Psykisk ohälsa
Anna Erlandsson,  Alzheimers sjukdom och övrig demens
Jonathan Cedernaes,  Sömn
Jens Carlsson,  Parkinsons sjukdom
Christian Benedict,  Sömn
Ted Ebendal,  Hjärnskada
Malin Lagerström,  Smärta
Anna-Karin Wikström,  Hjärnans funktion
Helgi Schiöth,  Depression

Av de 98 beviljade forskningsbidragen går 50 till Karolinska Institutet, 14 till Uppsala universitet, 8 till Göteborgs universitet, 6 till Linköpings universitet, 17 till Lunds universitet, 1 till Umeå universitet, 1 till Örebro universitet och 1 till Stockholms universitet. 

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten. www.hjarnfonden.se www.facebook.com/hjarnfonden www.twitter.com/hjarnfonden 

Bifogade filer

PDF-dokument