Skip to main content

Taggar

psykisk ohälsa

arbetsliv

ambassadörer

manifestationer

psykisk ohälsa 102 attityder 68 fördomar 46 hjärnkoll 45 manifestation 41 diskriminering 40 rättigheter 33 ambassadör 33 arbetsliv 31 psykiatri 30 attitydundersökning 22 psykisk hälsa 19 arbetsmiljö 15 ballonger 15 ångest 14 arbetsvillkor 13 depression 13 oro 13 ambassadörer 13 ängslan 13 rickard bracken 13 arbetsgivare 13 anställningar 12 kampanjlän 10 psykiska olikheter 9 magnus krepper 8 tävling 8 andreas öhman 8 lo kauppi 8 film 8 helena von zweigbergk 8 delrapport 7 grannar 6 grannskap 6 frukostmöte 4 vårdsstuderande 3 förebyggande arbete 3 skurups folkhögskola 3 utbildning 3 friskfaktorer 2 arbetsklimat 2 sjukskrivning 2 omvårdsnadsprogrammet 2 polis 2 överbryggande måltid 2 psykiska funktionsnedsättningar 1 diskriminerng 1 adhd/asperger 1 fysisk aktivitet 1 molkoms folkhögskola 1 arbetsmiljöansvar 1 fridhems folkhögskola 1 regeringsiniativ 1 stöd 1 attention 1 kampanj 1 manifestationer 1 vänersborg 1 policy 1 björn asplund 1 öppet hus 1 psykisk sjukdom 1 psykisk funktionsnedsättning 1 arbetsplatsen 1 poliser 1 workshop 1 unga 1 anita sjödahl 1 psykisk förbandslåda 1 ekonomisk diskriminering 1 anita odell 1 chefer 1 psykopol 1 marie öhman 1 chefer undersökning 1 sjukfrånvaro 1 elisabet alphonce 1 erik pedersen 1 rutiner 1 umeå universitet 1 arbetslivet 1 nti gymnasiet 1 huddinge gymnasium 1 referensgrupp 1 män 1 johanna schmidt 1 bulimi 1 kvinnor 1 genombrottsprojektet 1 design 1 otrygg ekonomi 1 polisutbildningen 1 äldre 1 ballongssläpp 1 elisabet norlinder 1 polisutbildning 1 psykosocialt arbetsmiljöarbete 1 sysselsättning 1 inspirationskväll 1 prestationskrav 1 jämställdhet 1 eva jupiter 1 systematiskt arbetsmiljöarbete 1 gert månsson 1 tidsbegränsade anställningar 1 visstidsanställning 1 region skåne 1 skam 1 komvux 1 västra götaland 1 finsam 1 sonny wåhlstedt 1 stress 1 anorexia 1 diskrimering 1 handledning 1 umeå 1 psykiatri skåne 1 janne persson 1 skl 1 mittuniversitetet 1 vuxenskolan 1 joel rayner 1 närstående 1 sara thil 1 beatrice joelsson 1 kärnhuset 1 förbandslåda 1 sociala relationer 1 psykoser 1 ulrika gullberg 1 sundsvall 1 isolering 1 dialogutbildning 1 genus 1 Visa alla taggar
Media no image

Attityderna till psykisk ohälsa har förbättrats

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2015 08:31 CET

Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren till följd av det arbete som bland annat bedrivits av regeringsuppdraget Hjärnkoll. Det framgår av en ny studie från riksförbundet Hjärnkoll som publiceras idag.

Media no image

Partierna missar psykisk ohälsa i valrörelsen

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2014 09:50 CEST

Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de granskade dokumenten saknar konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa. Det visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll som nu manar partierna till bättring.

Media no image

Dålig chefstäthet i kommunerna riskerar personalens psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 08:00 CEST

I många kommuner har chefer ansvar för så många anställda att det äventyrar personalens psykiska hälsa. Det visar en ny granskning av 170 kommuner som kampanjen Hjärnkoll publicerar idag. Studien visar även att kommunerna brister i uppföljningar av hur den psykiska hälsan påverkas vid omorganisationer.

Media no image

Var fjärde chef vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2014 08:00 CEST

Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskriminering. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Det framgår av nya siffror från kampanjen Hjärnkoll, som uppmanar landets chefer att ta psykisk ohälsa på allvar.

Media no image

Effektiv amerikansk insats mot självdiskriminering prövas nu i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2014 08:30 CEST

Den framgångsrika amerikanska insatsen NECT testas nu för första gången i Sverige. Insatsen syftar till att bryta självdiskriminering bland personer med psykisk ohälsa. Bakom initiativet står kampanjen Hjärnkoll, Sahlgrenska och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser.

Media no image

Fyra av tio kommuner utan strategi för att minska sjukskrivningar

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2014 10:00 CEST

Trots omfattande kostnader för både samhälle och individen arbetar många kommuner inte strategiskt för att minska sjukskrivningarna bland den egna personalen. Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning, men var fjärde kommun gör inte systematiska insatser för att hindra psykisk ohälsa. Många kommuner har dock blivit betydligt bättre, visar kampanjen Hjärnkolls nya kommunundersökning.

Media no image

Tydlig attitydförbättring till psykisk ohälsa i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2014 09:35 CET

Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Västra Götaland arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.

Media no image

Tydlig attitydförbättring till psykisk ohälsa i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2014 09:35 CET

Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Västerbotten arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.

Media no image

Tydlig attitydförbättring till psykisk ohälsa i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2014 09:35 CET

Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Uppsala län arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.

Media no image

Tydlig attitydförbättring till psykisk ohälsa på fem år

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2014 09:35 CET

Idag presenterar Hjärnkoll en omfattande befolkningsundersökning som visar att allmänhetens attityder och beteende gentemot personer med psykisk ohälsa har förbättrats betydligt mellan åren 2009-2013. Särskilt stor är förbättringen i kampanjlänen Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten där 13 av de 21 attityder som undersökts blivit positivare, jämfört med 9 av 21 för hela landet.

Tydligt samband mellan psykisk ohälsa och otrygg ekonomi

Tydligt samband mellan psykisk ohälsa och otrygg ekonomi

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2013 09:00 CET

Långvarig ekonomisk otrygghet påverkar den psykiska hälsan, visar en ny rapport från Hjärnkoll. Om inte utestängning och diskriminering upphör kan situationen leda till sämre hälsa och möjligheter till återhämtning samt till livslångt bidragsberoende. Nu inleds manifestationer runt om i landet för att belysa ekonomiska villkor för personer med psykisk ohälsa.

Media no image

Resultatrikt arbete i Blekinge kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 15:41 CET

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Blekinge har varit ett av kampanjlänen.

Media no image

Resultatrikt arbete i Jämtland kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 15:37 CET

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Jämtland har varit ett av kampanjlänen.

Media no image

Resultatrikt arbete i Jönköping kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 15:34 CET

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Jönköping har varit ett av kampanjlänen.

Media no image

Resultatrikt arbete i Värmland kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 15:28 CET

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Värmland har varit ett av kampanjlänen.

Media no image

Resultatrikt arbete i Uppsala län kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 15:24 CET

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Uppsala har varit ett av kampanjlänen.

Media no image

Resultatrikt arbete i Stockholms län kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 15:20 CET

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Stockholm har varit ett av kampanjlänen.

Media no image

Resultatrikt arbete på Gotland kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 15:13 CET

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Gotland har varit ett av kampanjlänen.

Media no image

Resultatrikt arbete i Norrbotten kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 15:09 CET

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Norrbotten har varit ett av kampanjlänen.

Media no image

Resultatrikt arbete i Västerbotten kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 14:58 CET

Imorgon överlämnar den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk ohälsa har minskat under den tid kampanjen verkat. Lokalt arbete och ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har varit framgångsfaktorer. Västerbotten har varit ett av kampanjlänen.