Skip to main content

3 av 10 män saknar någon att prata med om sin psykiska hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 13:50 CET

En nyligen genomförd opinionsmätning som genomfördes av Novus Opinion på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll (1000 svenskar) visar på stora skillnader mellan kvinnor och män i synen på psykisk ohälsa.

Var tredje man (32%) vet inte eller är osäker på vart man ska vända sig om man mår psykiskt dåligt. För kvinnor är motsvarande siffra 24 procent. 28 procent av männen, jämfört med 19 procent av kvinnorna, uppger att de saknar eller är osäkra på om de har personer i sin närhet som de kan prata med om sin psykiska hälsa.

- Mörkertalet bland män är större än bland kvinnor och många lider i det tysta, säger Rickard Bracken, projektledare i kampanjen Hjärnkoll. Genom vår kampanj vill vi bidra till en större acceptans och öppenhet så att även män vågar prata om sin psykiska hälsa.

Undersökningen visar vidare att 38 procent av männen inte skulle eller är osäkra om de skulle berätta för en vän om de fick psykiska problem. Samtidigt instämmer 83 procent av männen att det är viktigt att ha någon som man litar på om man mår psykiskt dåligt.  Motsvarande siffror för kvinnorna i studien är 26 respektive 89 procent.

- Vi hoppas att många anhöriga nu tar tillfället i akt och under Fars dag börjar prata med varandra om hur man faktiskt mår, säger Rickard Bracken. 

Undersökningsresultatet i sammandrag:

  • Män anser i högre utsträckning än kvinnor att det är skamligt att ha psykiska problem
  • Män har i mindre utsträckning än kvinnorna kunskap om vart man kan vända sig om man får problem med sin psykisk hälsa. Var tredje man (32%) vet inte eller är osäker på vart man ska vända sig. För kvinnorna är motsvarande siffra 24 procent.
  • Hälften så många män (17%) som kvinnor (35%) har sökt professionell hjälp för sina psykiska problem.
  • 28 procent av männen, jämfört med 19 procent av kvinnorna, uppger att de saknar eller är osäkra på om de har personer i sin närhet som man kan prata med om sin psykiska hälsa.
  • 38 procent av männen skulle inte eller är osäkra om de skulle berätta för en vän om de fick psykiska problem. Samtidigt instämmer 83 procent av männen att det är viktigt att ha någon som man litar på om man mår psykiskt dåligt.  Motsvarande siffror för kvinnorna i undersökningen är 26 respektive 89 procent.

(H)järnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap och förbättra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det treåriga regeringsuppdraget drivs av Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och pågår 2010-2011.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera