Skip to main content

Allt fler i Skåne positiva till personer med psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 08:00 CET

Idag presenterar kampanjen Hjärnkoll en rapport som visar att allt fler i Skåne är positiva till personer med psykisk ohälsa. Idag är det fler skåningar som t.ex. skulle besöka en granne som har psykisk sjukdom, jämfört med för ett år sedan. Skåne är ett av de län där Hjärnkoll satsar på att främja psykisk hälsa, och rapporten bekräftar att ett aktivt och medvetet arbete kan skapa positiva beteende- och attitydförändringar till personer med psykisk ohälsa.

- Slutsatsen är att det går att förändra negativa attityder och beteenden om man satsar på att bryta tystnaden och göra något, både på samhällsnivå och i det personliga mötet. Hjärnkolls ambassadörer bidrar till att nyansera föreställningarna om psykisk ohälsa och på så sätt motverka den diskriminering som finns, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Rapporten är en sammanställning av de befolkningsundersökningar som gjorts sedan Hjärnkoll startade 2009. Den visar att en större andel av befolkningen i kampanjlänen Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten har positiva attityder till personer med psykisk ohälsa jämfört med befolkningen som helhet. I dessa kampanjlän har Hjärnkoll under längst tid arbetat aktivt med att påverka synen på personer med psykisk ohälsa.

Skåne har varit kampanjlän sedan 2011, och också där har det skett positiva attitydförändringar under det senaste kampanjåret. 2012 var det fler i Skåne som tycker att man bör acceptera att en psykiatrisk verksamhet utlokaliseras till ens bostadsområde, jämfört med 2011. Fler skåningar uppger också att de skulle besöka en granne med psykisk sjukdom och att vi alla måste ha en mer öppen inställning till människor med psykisk sjukdom.

- Resultatet i vår rapport ligger helt i linje med annan forskning som visar att det mest framgångsrika sättet att förbättra attityder sker genom möten mellan de som har erfarenhet av psykisk ohälsa och de som inte har det. Att bryta tystnaden är alltså första steget att göra något och motverka den diskriminering av personer med psykisk ohälsa som finns idag, säger Rickard Bracken, projektledare i Hjärnkoll.

Studien har genomförts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI). Läs Hjärnkolls rapport på www.hjarnkoll.se

För mer information kontakta:
Rickard Bracken, projektledare, mobil 0709-277981
Kampanjledare Skåne Johanna Schmidt, mobil 0768-870836 


Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera