Skip to main content

I Uppsala län är fler positiva till personer med psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 08:00 CET

Idag presenterar Hjärnkoll en rapport som visar att när man från samhällets sida arbetar aktivt och medvetet så går det att skapa positiva attityd- och beteendeförändringar gentemot personer med psykisk ohälsa. Uppsala är ett av de tre kampanjlänen som Hjärnkoll arbetat i sedan 2009. Rapporten visar att i dessa län där man arbetat längst är också attitydförändringarna störst. I kampanjlänen är det fler än i övriga Sverige som kan tänka sig att bo granne med personer som har haft en psykisk sjukdom.

- Slutsatsen är att det går att förändra negativa attityder och beteenden om man satsar på att bryta tystnaden och göra något, både på samhällsnivå och i det personliga mötet. Hjärnkolls ambassadörer bidrar till att nyansera föreställningarna om psykisk ohälsa och på så sätt motverka den diskriminering som finns, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Rapporten är en sammanställning av de befolkningsundersökningar som gjorts sedan Hjärnkoll startade 2009. Den visar att en större andel av befolkningen i kampanjlänen Uppsala, Västerbotten och Västra Götaland har positiva attityder till personer med psykisk ohälsa jämfört med befolkningen som helhet. I dessa kampanjlän har Hjärnkoll under längst tid arbetat aktivt med att påverka synen på personer med psykisk ohälsa.

I kampanjlänen är det färre som tycker att det är bäst att undvika personer som har en psykisk sjukdom. Det är också fler i dessa län än i övriga landet som kan tänka sig att bo granne med personer som har haft en psykisk sjukdom.

Andra viktiga resultat där det finns skillnader mellan kampanjlänen och övriga Sverige handlar om positiva förändringar i beteenden. I kampanjlänen är man i mindre utsträckning motståndare till att en person med psykisk sjukdom bor i grannskapet, man skulle också i mindre utsträckning undvika en person med psykisk sjukdom och i större utsträckning kunna prata naturligt med en person med psykisk sjukdom, jämfört med i övriga Sverige. I kampanjlänen är man också mer positiv till att arbeta tillsammans med och bo nära en person som har psykiska problem, och fortsätta relationen med en person som får psykiska problem.

- Resultatet i vår rapport ligger helt i linje med annan forskning som visar att det mest framgångsrika sättet att förbättra attityder sker genom möten mellan de som har erfarenhet av psykisk ohälsa och de som inte har det. Att bryta tystnaden är alltså första steget att göra något och motverka den diskriminering av personer med psykisk ohälsa som finns idag, säger Rickard Bracken, projektledare i Hjärnkoll.

Studien har genomförts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI). Läs Hjärnkolls rapport på www.hjarnkoll.se 

För mer information kontakta:
Rickard Bracken, projektledare, mobil 0709-277981
Kampanjledare Uppsala, Elisabet Alphonce, 070-611 03 00 


Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Läs mer på www.hjarnkoll.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera