Skip to main content

Psykisk ohälsa vanligt - men fortfarande tabubelagt

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 14:56 CEST

Fyra av tio har någon gång känt oro för sin psykiska hälsa. Det visar en ny undersökning om svenskars psykiska ohälsa från kampanjen Hjärnkoll som släpps i samband med FN:s World Mental Health Day den 10 oktober.

Undersökningen som genomförts av Novus Opinion visar också att mer än varannan har en familjemedlem eller nära vän som haft problem med sin psykiska hälsa. En av fyra har någon gång sökt professionell hjälp.  Samtidigt är en av tre osäkra om de skulle berätta för en vän om de fick psykiska problem.

– Vår undersökning visar att det är ett vanligt problem som det talas för lite om, säger Rickard Bracken, Hjärnkolls projektledare. Vi vill att det ska bli lika allmänt accepterat att berätta att man mår dåligt som att man har ont i benet. Att attityderna till psykisk ohälsa förbättras är något som gynnar både individen och samhället.

Hjärnkolls kampanj startar söndagen den 10 oktober i samband med FN:s World Mental Health Day. Med satsningen vill Hjärnkoll öka kunskapen och minska negativa attityder till psykisk ohälsa. Över hela världen belyses det växande folkhälsoproblemet psykisk ohälsa vid en rad manifestationer.

I Sverige anordnar Hjärnkoll  en rad aktiviteter denna vecka för att uppmärksamma och skapa debatt kring frågan. Bland annat med hjälp av utbildade ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Till kampanjen knyts även flera välkända personer som språkrör. Mer information finns på Hjärnkolls kampanjwebb www.hjarnkoll.se.

– För att uppmuntra till samtal om psykisk ohälsa har Hjärnkoll byggt upp ett nätverk av 200 ambassadörer men också kända personer som berättar om egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Forskning visar att det mest effektiva sättet att förbättra negativa attityder är när människor med egen erfarenhet berättar, säger Rickard Bracken.

 

(H)järnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap och förbättra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det treåriga regeringsuppdraget drivs av Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och pågår 2010-2011.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera