Skip to main content

Regeringen förlänger kampanj om psykisk hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 14:45 CET

Regeringen har uppmärksammat de positiva effekterna som kampanjen Hjärnkoll bidragit till för personer med psykisk ohälsa. Regeringen har därför beslutat att förlänga uppdraget ytterligare tre år till slutet av 2014.

Regeringen beslutade 2009 att initiera en 3-årig attitydkampanj, som senare fick namnet Hjärnkoll. Målet med kampanjen är att öka kunskapen om och minska negativa attityder till personer med psykisk ohälsa. Hjärnkoll var tänkt att avslutas sista december 2011, men eftersom kampanjen har uppvisat mycket positiva resultat och bevisligen förändrat attityder till personer med psykisk ohälsa, har regeringen beslutat att förlänga kampanjen med tre år till sista december 2014.

– Vår förhoppning är att det förlängda uppdraget ytterligare ska minska de fördomar som finns mot personer som lever med psykisk ohälsa, säger Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken. Vi har engagerat 200 ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa. De kommer att fortsätta att dela med sig av sina kunskaper och på så vis inspirera andra att våga prata öppet om sin psykiska hälsa och bryta den skam som finns kring ämnet.

Några av de effekter som kampanjen bidragit till sedan 2009:

  • Jämförande årliga opinionsmätningar  visar att andelen människor som upplever att det är skrämmande att tänka sig att människor med psykiska sjukdomar bor i ens bostadsområde har minskat från 17 procent till 11 procent. Det betyder att en tredjedel, eller var tredje person, som upplevt det som skrämmande nu har ändrat uppfattning. I procent är den positiva förändringen 35 procent.
  • Andelen som inte skulle vilja bo granne med människor som har haft en psykisk sjukdom har minskat från 18 procent till 13 procent. Här är den positiva förändringen 28 procent, d v s drygt var fjärde person som tidigare inte ville bo granne med en psykisk sjuk har ändrat uppfattning.
  • Några ambassadörer har startat företag inom psykisk ohälsa och bidrar till sin egen försörjning.
  • Efterfrågan på ambassadörer för att lära mer om psykisk ohälsa ökar successivt.
  • Fler vågar idag gå ut och berätta om sin psykiska hälsa i media. Hjärnkolls ambassadörer och kända språkrör har påverkat denna utveckling.
  • Ambassadörer delar med sig av sin berättelser på grundutbildningar på högskole- och gymnasienivå, vilket har en positiv inverkan på högskolestudenters attityder.

 

För mer information kontakta: Sujata Maini, kommunikatör, 08-600 84 14, sujata@handisam.se

(H)järnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap och förbättra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det treåriga regeringsuppdraget drivs av Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och pågår 2010-2011.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera