Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Bryt tystnaden på arbetsplatsen kring psykisk ohälsa

Bryt tystnaden på arbetsplatsen kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2019 08:00 CEST

Det finns en utbredd tystnad i näringslivet kring psykisk ohälsa trots att alarmerande många chefer drabbas av depression och utmattning. Hjärnkollambassadörerna Michael Dömstedt, projektledare inom näringslivet och Carina Thorstensson, docent i fysioterapi, har valt att gå mot strömmen. De har bestämt sig för att dela sina erfarenheter för att bryta tabu kring psykisk ohälsa.

Idag är det World Mental Health Day

Idag är det World Mental Health Day

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 06:45 CEST

​Idag är det World Mental Health Day. I Stockholm uppmärksammans dagen genom en konferens om barn och ungas psykiska hälsa. Att många unga mår dåligt och slussas runt istället för att få det stöd de behöver är ingen nyhet. Men hur går vi vidare?

Inbjudan: World Mental Health Day 10 oktober 2018

Inbjudan: World Mental Health Day 10 oktober 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 06:55 CEST

Att många unga mår psykiskt dåligt och slussas runt istället för att få det stöd de behöver är ingen nyhet. Men hur går vi vidare? Det är ämnet för konferensen ”Visst går det! En inspirationsdag om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga” i Stockholm på World Mental Health Day 10 oktober.

Nyheter 3 träffar

ATT FALLA MELLAN STOLARNA

ATT FALLA MELLAN STOLARNA

Nyheter   •   Jan 28, 2019 11:19 CET

Nyligen följde Uppdrag Granskning den unga kvinnan Sanne under tre års tid. Sanne togs in på akut psykiatrisk tvångsvård 21 gånger, men släpptes ut igen utan fungerande behandling. Ansvariga inom vården följer lagar och regler. Men gör de rätt? Välkommen till ett seminarium 6 februari i Stockholm.: https://www.nsph.se/att-falla-mellan-stolarna/

Hjärnkoll släpper antologi: Vändpunkter

Hjärnkoll släpper antologi: Vändpunkter

Nyheter   •   Nov 12, 2018 14:23 CET

“Vändpunkter. Berättelser om att leva med psykisk ohälsa” är titeln på Hjärnkolls nya antologi, där 20 av våra ambassadörer berättar naket och uppriktigt om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Hjärnkoll har fått fortsatta ekonomiska medel för att bedriva arbetet med att öka kunskapen om psykisk ohälsa

Hjärnkoll har fått fortsatta ekonomiska medel för att bedriva arbetet med att öka kunskapen om psykisk ohälsa

Nyheter   •   Jan 19, 2018 11:13 CET

Hjärnkoll är ett riksförbund som, liksom andra ideella organisationer, lever i en finansiellt otrygg värld. Förbundet har nu fått 5 miljoner kronor i bidrag från Socialstyrelsen och det ekonomiska bidraget signalerar tydligt att frågor som rör psykisk ohälsa är prioriterat från regeringens sida.

Evenemang 3 träffar

​ Det är aldrig för sent att må bra – om psykisk ohälsa bland äldre

​ Det är aldrig för sent att må bra – om psykisk ohälsa bland äldre

Evenemang   •   Jun 21, 2018 16:45 CEST

Depression och självmord är vanligast bland personer över 65 år, något som det sällan talas om. Hur kan vi lyfta äldres psykiska ohälsa? Hur kan vi nyansera bilden av äldre och bättre möta deras behov?Många tänker på en äldre människa som en bullbakande mormor, men verkligheten är mer komplicerad. Faktum är att depression och självmord är vanligast bland personer över 65 år, något som sällan ta...

2018-07-05, 13:30 - 14:15 CEST

Kinbergs plats 8, Visby

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Så gör du!

Evenemang   •   Jun 21, 2018 16:41 CEST

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Arbetsgivaren ska ansvara för den psykosociala arbetsmiljön, men många chefer känner sig osäkra på hur de ska agera när en medarbetare drabbas av psykisk ohälsa. Hur kan vi öka kunskapen och minska stigmat runt psykisk ohälsa?Seminariet fokuserar på konkreta lösningar för att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Vad ...

2018-07-04, 09:00 - 10:00 CEST

Kinbergs plats 8, Visby

Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som migrerat till Sverige?

Evenemang   •   Jun 21, 2018 16:36 CEST

Migration är en riskfaktor för den psykiska hälsan och många med migrationsbakgrund får inte rätt psykiatrisk vård. Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som flytt eller invandrat till Sverige? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för målgruppens etablering?Under seminariet diskuteras psykisk ohälsa och migration med utgångspunkt i egna erfarenheter samt utif...

2018-07-03, 13:30 - 14:30 CEST

Kinbergs plats 8, Visby

Bilder 3 träffar

Kampanjmanifestation_webb

Kampanjmanifestation_webb

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sollan Stafflin
Ladda ner
Storlek

134 KB • 500 x 750 px

Kampanjmanifestation_webb

Kampanjmanifestation_webb

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

73,2 KB • 500 x 750 px

Kampanjmanifestation_hög

Kampanjmanifestation_hög

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sollan Stafflin
Ladda ner
Storlek

4,81 MB • 3072 x 4608 px

Dokument Visa alla 27 träffar

Psykisk ohälsa - attityder, kunskap och beteende

Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Studien visar att betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren till följd av det arbete som bland annat bedrivits av regeringsuppdraget Hjärnkoll.

Psykisk ohälsa i kommun- och landstingspolitiken

Trots att psykisk ohälsa är så vanligt och påverkar samhället ur så många aspekter visar Hjärnkolls studie att många partier på lokal och regional nivå inte nämner psykisk ohälsa i valplattformar eller kommun- och landstingspolitiska program för kommande mandatperiod.

Minuskontot - ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning

Personer med psykisk ohälsa har sämre ekonomi jämfört med övriga befolkningen. De har lägre inkomster, är mer beroende av bidrag och har mindre marginaler. Otrygg ekonomi under lång tid ökar risken för ohälsa, samtidigt som ohälsa kan innebära försämrad ekonomi och försvårad återhämtning.

Undersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet - skillnader mellan kön

Män är mer nöjda än kvinnor med hur arbetsgivaren förebygger och hanterar psykisk ohälsa. Fyra av tio män med erfarenhet av psykisk ohälsa ansåg att arbetsgivaren hanterat deras situation väl jämfört med endast tre av tio kvinnor.