Skip to main content

Åtta av tio riksdagskandidater vill ha nationell strategi för hjärtsjukdom

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 08:30 CEST

Åtta av tio, 81 procent, av riksdagspartiernas kandidater i valet tycker att Sverige bör ha en samlad strategi för att minska insjuknande och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny enkätundersökning bland 285 riksdagskandidater som Hjärt-Lungfonden låtit göra.

– Det är positivt att så många politiker tycker att Sverige bör ha en nationell strategi för att bekämpa hjärtsjukdom. Mer än en miljon svenskar är drabbade av hjärt-kärlsjukdom och det orsakar både ett enormt lidande och en stor kostnad för samhället, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

81 procent av riksdagskandidaterna på valbar plats är positiva till att Sverige bör ha en nationell strategi, likt den nationella cancerstrategin, för att minska sjukdom och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. 18 procent är tveksamma och 1 procent är negativa.

– För att rädda fler liv finns det mycket samhället kan göra. Det behövs ett helhetsgrepp som innefattar både det förebyggande arbetet, vården och forskningen. Därför är en samlad strategi viktig, säger Staffan Josephson.

12 procent av befolkningen, mer än en miljon svenskar, beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom. Exempelvis är hjärtinfarkt den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige och en av de vanligaste orsakerna till invaliditet. Framsteg inom forskningen och vården gör att dödligheten minskar, men fortfarande dör många i onödan.

Enkätundersökningen genomfördes av pr-byrån Westander den 21 maj-10 juni. 285 riksdagskandidater på valbar plats besvarade följande fråga: ”Bör Sverige ha en nationell strategi, likt den nationella cancerstrategin, för att minska sjukdom och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom?”

För mer information, kontakta gärna:

Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument