Skip to main content

Fem forskare får 3-årig chans att ge patienter friskare hjärtan och lungor

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 06:53 CET

Fem forskare i Sverige får varsin treårig forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Deras forskning kan leda till bättre behandlingar för patienter med hjärt- och lungsjukdomar.

Tjänsterna går till Gregor Guron, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Carina Blomström Lundqvist, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Johan Björkegren, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Frieder Braunschweig, Karolinska universitetssjukhuset samt Susanne Gabrielsson, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset.

 Docent och specialistläkare Gregor Guron, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, forskar kring hur njurarna kan skyddas vid exempelvis högt blodtryck. Målet är att förhindra njursvikt och behovet av dialysbehandling och njurtransplantationer.

Adj professor och leg läkare Carina Blomström Lundqvist vid Akademiska sjukhuset i Uppsala bedriver forskning som bland annat går ut på att i förväg kunna identifiera de som riskerar att drabbas av livshotande kammararytmi och att hitta den bästa behandlingen vid förmaksflimmer.

 Docent och med dr Johan Björkegren, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset forskar kring hur olika grupper av gener samverkar i nätverk och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. På sikt kommer forskningen att ha betydelse för preventiv vård, det vill säga vård långt innan patienten får några symptom.

Docent och överläkare Frieder Braunschweig vid Karolinska universitetssjukhuset forskar kring pacemakerbehandling vid hjärtsvikt och hur behandlingen kan bli bättre för patienterna genom rätt inställning av pacemakerns hjärtfrekvens.

Docent Susanne Gabrielsson vid Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset forskar kring bakomliggande orsaker till inflammation vid astma och lungsjukdomen sarkoidos. Forskningen kan ha betydelse både för att förutsäga sjukdom och för att hitta bättre behandlingar.

Hjärt-Lungfondens forskartjänster innebär att en forskare får sin forskning betald på hel- eller halvtid under en period på tre år. Det är en trygghet som ger forskaren arbetsro och möjlighet att nå resultat som kan komma patienterna till del.

- Hjärt-Lungfonden kan tack vare gåvor från privatpersoner och företag i år dela ut 153 miljoner kronor till forskningen. Det är ett rekordbelopp i fondens historia och den här satsningen kommer förhoppningsvis att betyda nya, bättre behandlingar för alla som lider av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument