Skip to main content

Fler som drabbas av stroke får specialiserad vård

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 08:15 CEST

Allt fler som drabbas av stroke får vård på särskilda strokeenheter. Forskning visar att vård på strokeenheter ökar chansen att överleva, men fortfarande vårdas var tionde drabbad på en vanlig avdelning. Nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden visar att cirka 2 500 strokedrabbade inte fick vård på en strokeenhet 2012.

– Forskningen gör att vi kan ge allt bättre strokevård och förebyggande råd till de som drabbas eller riskerar att drabbas. Utvecklingen är positiv, men det är viktigt att ännu fler får plats på strokeenheter så att också de får nytta av forskningsframstegen, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

2012 vårdades 89,8 procent av strokepatienterna på en strokeenhet, en ökning med 0,7 procentenheter på ett år. Det är nästan i nivå med de 90 procent som krävs för god måluppfyllelse enligt kvalitetsregistret för stroke. Men fortfarande ligger andelen under 85 procent på elva sjukhus i landet. Av dessa är fyra universitetssjukhus: Örebro universitetssjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Lund. Av de drygt 24 700 personer som vårdades för stroke under 2012 var det cirka 2 500 personer som inte fick den prioriterade vården.

– Forskningsstödet för att få vård på en särskild strokeenhet är mycket starkt. Vård på en strokeenhet minskar såväl dödlighet som risken för att drabbas av svåra funktionsnedsättningar för de som drabbas av stroke. säger Nils Wahlgren, Hjärt-Lungfondens expert och professor i neurologi vid Karolinska institutet.

Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige av stroke. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos vuxna i landet, och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer.  Målet för forskningen är att halvera antalet som avlider och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.

Hjärt-Lungfondens strokekampanj i september och oktober går ut på att samla in mer pengar till forskning om sjukdomen. Exempelvis pågår nu forskning för att hitta substanser som kan minska celldöd när man får en stroke och för att ta reda på om en välbeprövad antidepressiv medicin skulle kunna förbättra funktionsgraden hos strokedrabbade.

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:

-Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
-Nils Wahlgren, Hjärt-Lungfondens medicinska talesperson i stroke

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om stroke
Korta fakta om stroke
- Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning.

- Stroke är en folksjukdom som drabbar cirka 30 000 personer om året i Sverige, varav hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar.

- Var artonde minut drabbas någon i Sverige av stroke, som är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer.


- Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna.

- Samhällskostnaden för stroke i Sverige beräknas uppgå till minst 16 miljarder kronor per år.

- Var femte kvinna och var sjätte man drabbas någon gång under livet av stroke.


Så bidrar man till forskningen:- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”stroke”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a STROKE till 72 901, så går 100 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter

Tabell: Andel strokedrabbade som vårdas på en strokeenhet

Län

2011

2012

Förändring

Jämfört med riks-snittet 2012 (89,8 %)

Blekinge

83,9 %

83,5 %

-0,4 %

-6,3 %

Dalarna

90,4 %

92,6 %

+2,2 %

+2,8 %

Gotland

87,9 %

92,2 %

+4,3 %

+2,4 %

Gävleborg

94,5 %

94,0 %

-0,5 %

+4,2 %

Halland

87,5 %

89,1 %

+1,6 %

-0,7 %

Jämtland

86,0 %

83,0 %

-3,0 %

-6,8 %

Jönköpings län

88,2 %

95,0 %

+6,8 %

+5,2 %

Kalmar län

92,8 %

94,0 %

+1,2 %

+4,2 %

Kronoberg

87,0 %

87,6 %

+0,6 %

-2,2 %

Norrbotten

94,3 %

92,0 %

-2,3 %

+2,2 %

Skåne

89,3 %

88,2 %

-1,1 %

-1,6 %

Stockholms län

88,4 %

90,6 %

+2,2 %

+0,8 %

Sörmland

84,5 %

87,4 %

+2,9 %

-2,4 %

Uppsala län

90,4 %

85,8 %

-4,6 %

-4,0 %

Värmland

80,4 %

82,2 %

+1,8 %

-7,6 %

Västerbotten

93,8 %

90,4 %

-3,4 %

+0,6 %

Västernorrland

94,1 %

97,4 %

+3,3 %

+7,6 %

Västmanland

77,9 %

76,4 %

-1,5 %

-13,4 %

Västra Götaland

90,1 %

92,1 %

+2,0 %

+2,3 %

Örebro län

89,4 %

83,0 %

-6,4 %

-6,8 %

Östergötland

94,3 %

95,5 %

+1,2 %

+5,7 %


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument