Skip to main content

Forskare i Uppsala får 8,7 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 08:28 CET

Forskare i Uppsala får 8,7 miljoner av Hjärt-Lungfonden

 

Nio forskare i Uppsala får 8,7 miljoner kronor av
Hjärt-Lungfonden för att utveckla metoder och behandlingar som kan hjälpa
människor som har sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Totalt delar
Hjärt-Lungfonden i år ut 165 miljoner kronor till forskare över hela landet.

 

Hjärt-Lungfonden
kan tack vare givare i hela Sverige nu dela ut 165 miljoner kronor till landets
ledande hjärt-, kärl- och lungforskare. Pengarna går till forskning som ska
rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat
hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp, hjärtsvikt, stroke och KOL.

 

De
nio forskare i Uppsala som nu får dela på 8,7 miljoner kronor är

 

Jin-ping Li, forskare, Uppsala
  universitet

Jan Dumanski, professor, Uppsala
  universitet

Jenny Hallgren Martinsson,
  forskare, Uppsala universitet

Fredrik Palm, dr, Uppsala universitet

Lars Lind, professor, Akademiska
  sjukhuset

Margareta Emtner, med dr och
  leg. sjukgymnast, Akademiska sjukhuset

Christer Janson, professor,
  Akademiska sjukhuset

Per Venge, Professor, med dr, ph
  d, Akademiska sjukhuset

Carina Blomström Lundqvist,
  professor, Akademiska sjukhuset

 


Tack vare Sveriges alla givare kan vi säkerställa att forskningen i hjärt-, kärl- och lungsjukdom
fortsätter. Forskarna gör ett fantastiskt arbete med att utveckla metoder som
behandlar dessa svåra sjukdomar och vårt uppdrag är att finansiera deras
forskning, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Anna
Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

 

 

 

Fakta: 165 miljoner till svensk
hjärt- och lungforskning
• Hjärt-Lungfonden är den största enskilda finansiären
av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige.

• I år
delar Hjärt-Lungfonden ut 165 miljoner kronor till forskning, en ökning med fem
miljoner kronor jämfört med året innan.• Hjärt-Lungfonden finansierar varje år cirka 200 löpande
forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet.• Under år 2011 har forskare ansökt om mer än 1 miljard kronor i
forskningsstöd hos Hjärt-Lungfonden, som kunde bevilja 16 procent av den
summan.• Hjärt-Lungfondens mål för forskningen är bland annat att halvera
dödstalen i hjärtinfarkt inom tio år.

 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument