Skip to main content

Fyra av tio missnöjda med rehabilitering efter stroke

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2012 08:23 CEST

Fler än fyra av tio strokedrabbade, 42 procent, tycker inte att de får den rehabilitering de behöver – trots att professionell hjälp efter stroken kan vara avgörande för deras livskvalitet. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden.

– Det är allvarligt att så många strokedrabbade är missnöjda med sin rehabilitering. Efter en stroke behöver man professionell hjälp att återhämta sig och komma tillbaka, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Efter den första akutvårdsfasen behöver den som drabbats av stroke ofta rehabilitering, exempelvis i form av rörelse- och talträning, under lång tid. Men ett år efter stroken upplever hela 42 procent av de drabbade att de inte har fått den rehabilitering som de behöver. Det visar Hjärt-Lungfondens sammanställning av statistik från Riks-Stroke.

Skillnaderna i missnöje är stora mellan länen. Mest missnöjda är strokepatienterna i Uppsala län, där 50 procent uppger att de är missnöjda med sin rehabilitering. Minst andel missnöjda patienter finns i Gävleborg med 37 procent.

– Tack vare forskningens framsteg överlever allt fler stroke, men trots det är det fortfarande många som får leva med livslånga funktionshinder. Rehabiliteringen är oerhört viktig för deras livskvalitet, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska Institutet.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. 30 000 personer drabbas varje år och hälften av dem dör eller får svåra funktionshinder. Hjärt-Lungfondens mål är att inom en tioårsperiod halvera dessa siffror. Under maj och juni samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskningsprojekt för att utveckla bättre behandlingsformer.

Jämförelsen baseras på enkätsvar från drygt 7 000 patienter som drabbades av stroke under 2009. Uppgifterna kommer från Riks-Stroke – Nationella kvalitetsregistret för stroke samt från SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om stroke

Bildtext: Andel strokepatienter som 12 månader efter insjuknandet uppger att behovet av rehabilitering inte är tillgodosett (2009). Källa: Riks-Stroke – Nationella kvalitetsregistret för stroke samt från SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

   
Fakta om stroke

Tredje vanligaste dödsorsaken.
Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Samlingsnamn. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke utlöses av hjärt-kärlsjukdom, oftast åderförfettning.

30 000 per år. Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke. Hälften avlider eller får svåra funktionshinder.

Vanlig orsak till funktionshinder. Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska och psykiska funktionshinder hos kvinnor över 45 år och män över 50 år.

Svårt att tala.
Symptomen är ofta plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar, talsvårigheter och ibland huvudvärk.

Akut till sjukhus.
Stroke är ett allvarligt tillstånd och den som drabbas måste omgående få sjukhusvård för att minska de skador som uppstår i hjärnan.

AKUT. Misstänker du att en person nära dig har drabbats av stroke? Följ AKUT-checklistan
(Ansikte, Kropp, Uttal och Tid)!

Mer forskning behövs. Det behövs mer forskning för att ge vården mer kunskap kring bland annat diagnostisering och behandling i sjukdomens akuta skede. Nu finns goda tekniska och medicinska förutsättningar för forskningsframsteg.

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”stroke”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

- Fler nyheter från Hjärt-Lungfonden:
- Gå med i Hjärt-Lungfondens Facebookgrupp
- Följ oss på Twitter

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se