Skip to main content

Fyra av tio reseföretag har hjärtstartare ombord

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2014 08:20 CET

Fyra av tio reseföretag har hjärtstartare ombord på alla sina fordon. Det visar Hjärt‑Lungfondens enkätundersökning inför julhelgens resor. Undersökningen har gjorts bland företag som kör tåg, färjor, flyg och bussar i rikstäckande trafik och till våra grannländer.

– Forskning visar att en hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp. Med hjärtstartare i kollektivtrafiken ökar möjligheterna till snabba insatser som räddar liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp men bara runt 500 överlever. Forskning har visat att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt, desto större chans.

Inför jul- och nyårshelgen, då många reser till nära och kära, har Hjärt-Lungfonden undersökt hur många resebolag i Sverige som installerat hjärtstartare ombord på sina passagerarfordon. Undersökningen visar att fler än fyra av tio bolag, 42 procent, har hjärtstartare på alla sina fordon. 16 procent av företagen har hjärtstartare på en del av fordonen, medan 42 procent saknar hjärtstartare på samtliga fordon.

Hjärt-Lungfondens undersökning omfattar bolag med tåg, färjor, flyg och bussar i rikstäckande kollektivtrafik samt linjer till Norge, Danmark och Finland. I undersökningen utmärker sig färjorna positivt. Samtliga deltagande färjeföretag uppger att de har hjärtstartare på alla sina passagerarfartyg.

– Vi hoppas att alla företag med tåg, flyg och bussar i Sverige följer färjetrafikens goda exempel och installerar hjärtstartare. Reseföretagen kan rädda liv med hjärtstartare ombord och utbildad personal, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. Sedan 2005 har antalet personer som överlever plötsligt hjärtstopp ökat från 200 till 500. Hjärt‑Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod. För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare, helst under de första tre minuterna efter hjärtstoppet. Hjärtstartare är självinstruerande och enkla att använda.

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Hjärtstartare med mera

Fakta om undersökningen

- Hjärt-Lungfondens enkätundersökning om hjärtsäkerheten på kollektiva kommunikationer genomfördes i oktober 2014.

- Undersökningen omfattar företag med flyg, färjor, tåg och bussar i rikstäckande trafik samt linjer till Norge, Danmark och Finland.

- 42 procent av reseföretagen har hjärtstartare på alla sina fordon. 16 procent har hjärtstartare på en del av fordonen, medan 42 procent saknar hjärtstartare på samtliga fordon.

- 19 företag besvarade enkäten och svarsfrekvensen var 63 procent.


Om kampanjen Hjärtsäkra Sverige

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att:

- dubblera antalet hjärtstartare i samhället
- utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning
- genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Läs mer på hjart-lungfonden.se/180sekunder


Fakta om plötsligt hjärtstopp

500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Vid plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat oväntat att pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så använder du en hjärtstartare
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se