Skip to main content

H.K.H. Prins Daniel delar ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 08:25 CEST

Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Onsdagen den 26 juni delar Prins Daniel, som är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse, ut årets Stora forskningsanslag på IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien).

– Prins Daniel är mycket intresserad av våra frågor. Förra året tog han initiativ till att dela ut Stora forskningsanslaget och det gläder oss att han kommer att göra det i år också, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Inom forskningsområdet hjärt-lungsjukdomar är Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag det största i Sverige och anslaget ges till en forskare eller forskargrupp som är verksam i landet.

Hjärt-Lungfondens målsättning med anslaget är att skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde. En internationell bedömningsgrupp har granskat alla ansökningar, där framförallt originalitet och sannolik klinisk betydelse premieras, det vill säga att forskningen kan komma patienter till del.

Årets mottagare av Stora forskningsanslaget kommer att avslöjas i samband med ceremonin på IVA.

Förra årets mottagare av Stora forskningsanslaget var Ulf Eriksson, professor i vaskulär biokemi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han fick anslaget för sin forskning om nya mekanismer för uppkomsten av insulinresistens och typ 2-diabetes och dess koppling till hjärt-kärlsjukdom.

Medier är välkomna att delta under ceremonin:

Föranmälan till: Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 242, eva.holmestig@hjart-lungfonden.se, senast tisdag den 25 juni.

Tid: Onsdag den 26 juni, klockan 15.00 - 17.00. Entré till lokalen senast klockan 14.45.

Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Presslegitimation krävs.

Varmt välkommen!

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 242,
eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Fakta om Stora forskningsanslaget
- Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskningsområdet hjärt- och lungsjukdomar. Syftet med anslaget är att skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde.
- Hjärt-Lungfonden började dela ut Stora forskningsanslaget 2008.
- Prins Daniel, som är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse, delar ut anslaget sedan 2012.
- Ansökningarna bedöms av en särskild tillsatt skandinavisk bedömningskommitté. Projektet beviljas ett anslag om 5 miljoner konor per år under en treårsperiod, det vill säga totalt 15 miljoner kronor.

Tidigare mottagare av Stora forskningsanslaget:
2012 – Professor Ulf Eriksson vid Karolinska Institutet i Stockholm forskar om nya mekanismer för uppkomsten av insulinresistens och typ 2 -diabetes och dess koppling till hjärt-kärlsjukdom.

2011 - Professor Olle Melander vid Malmö universitetssjukhus forskar om nya behandlingsbara sjukdomsmekanismer bakom hjärt-kärlsjukdom och nya sätt att identifiera de högriskindivider man går miste om med dagens mätmetoder.

2010 - Professor Leif Bjermer vid Lunds universitetssjukhus forskar om inflammation i lungorna hos patienter med astma och KOL. Hans arbete kan leda till helt ny behandling.

2009 - Professor Lars Wallentin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Målet med hans forskning är att varje hjärtpatient ska få en skräddarsydd behandling som är anpassad till just hans eller hennes tillstånd och genetiska förutsättningar.

2008 - Professor Göran K Hansson och professor Anders Hamsten vid Karolinska Institutet, vars forskning kan leda till att färre insjuknar i hjärtinfarkt och stroke. Målet är att få fram förebyggande behandling inom några få år.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se