Skip to main content

Hjärt-Lungfonden delar ut 7,9 miljoner till forskare i Umeå

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Anders Blomberg, professor vid Umeå Universitet

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 7,9 miljoner av dem går till sju forskningsprojekt i Umeå. Anders Blomberg, professor vid Umeå Universitet, får 2,1 miljoner kronor som stöd för sin forskning kring hur miljön och luftvägsinfektioner påverkar personer som lider av KOL.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

I Umeå har sju forskningsprojekt tilldelats 7,9 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Anders Blomberg, professor vid Umeå Universitet, har fått 2,1 miljoner kronor som stöd för sin forskning för att öka kunskapen om hur omgivningsfaktorer, tillsammans med luftvägsinfektioner, påverkar personer som lider av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

– Tio procent av Sveriges befolkning lider av folksjukdomen KOL. Ny forskning är nödvändig för att vi ska lära oss mer om hur vi på bästa sätt kan behandla och hjälpa dem. Anslaget från Hjärt-Lungfonden är en förutsättning för att jag ska kunna fortsätta bedriva klinisk forskning, säger Anders Blomberg.

Anders Blombergs projekt är ett av de sammanlagt cirka 250 forskningsprojekt som Hjärt-Lungfonden löpande delar ut anslag till. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se.

Pressbilder:
Anders Blomberg, professor vid Umeå Universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se