Skip to main content

Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet lanserar ny webbplats om livsstil

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 13:51 CEST

Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet lanserar ny webbplats om livsstil

PRESSINBJUDAN

Välkommen till Karolinska Institutet och en presentation av Sundkurs.se – ett internetbaserat utbildningsprogram för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar genom att fokusera på livsstilsförändring. Tid: Onsdag den 8 april klockan 10.00–10.30 Plats: Karolinska Institutet campus Solna, Nobels väg 5. Se karta – Nu har vi sammanställt de senaste årens vetenskapliga resultat gällande livsstilsfaktorer som påverkar hjärt- och kärlsjukdomar och skapat en lättillgänglig kunskapsbank med handfasta råd. Styrkan i livsstilsförändring ligger i att man med samma råd kan påverka flera olika riskfaktorer samtidigt, säger initiativtagaren professor Mai-Lis Hellénius. Ett syfte med Sundkurs.se är att öka spridningen av vetenskapligt baserade råd om livsstil till sjukvårdspersonal, patienter och allmänhet. Målet är att förbättra hälsan hos befolkningen när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. – Det finns en osäkerhet bland såväl vårdpersonal som patienter och allmänhet om vilken livsstil som är hälsosam. Störst är förvirringen på området mat och kardiovaskulär hälsa, säger Mai-Lis Hellénius. Sundkurs är framtaget av professor Mai-Lis Hellénius i samverkan med Karolinska Institutet Education och finansierat av Hjärt-Lungfonden. Webbplatsen Sundkurs.se är tillgänglig från den 8 april.

Observera att inbjudan endast riktar sig till press. Allmänheten är välkommen till www.sundkurs.se från och med den 8 april. För anmälan och frågor, kontakta: Ulrica Klettner Pressansvarig Hjärt-Lungfonden Telefon: 0708-54 42 34 E-post: ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se