Skip to main content

Inbjudan till pressträff: Stora skillnader i hjärtvård visar Hjärtrapporten 2014

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 10:34 CEST

Det är stora skillnader mellan olika sjukhus i vården vid hjärtinfarkt. Det framgår av det kvalitetsindex som Hjärt-Lungfonden presenterar i samband med att Hjärtrapporten 2014 släpps vid en pressträff tisdagen den 9 september.

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2014 ger en unik helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige. Hjärtrapporten syftar till att öka kunskapsnivån i samhället och att få fler att ställa sig bakom kampen mot vår tids största folksjukdom – hjärt-kärlsjukdom.

Kvalitetsindexet presenteras i samarbete med kvalitetsregistret Swedeheart och omfattar elva olika indikatorer som speglar hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt, från det akuta omhändertagandet till eftervården.

Vid pressträffen tar vi bland annat upp skillnader mellan sjukhusen när det gäller vården vid hjärtinfarkt forskningsframsteg inom hjärtforskningen under det senaste året hur vi kan minska antalet drabbade och döda i hjärt-kärlsjukdom.

Tid: tisdag den 9 september, kl. 9.00. Plats: Hjärt-Lungfonden, Biblioteksgatan 29, 1 tr., Stockholm. Deltagare: Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, hälsar välkommen. Professor Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, och Ulrica Klettner, kommunikationschef på Hjärt-Lungfonden, presenterar Hjärtrapporten och svarar på frågor.

Vi bjuder på kaffe och smörgås vid pressträffen.

Anmäl dig till eva.holmestig@hjart-lungfonden.se senast den 8 september.

Varmt välkommen!

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden,
telefon 0708-54 42 42, eva.holmestig@hjart-lungfonden.se


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se