Skip to main content

Nio miljoner ska hjälpa forskare att hitta vaccin mot tuberkulos

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 09:15 CEST

Tuberkulosen ökar i Sverige. I dag är allt fler patienter resistenta mot de läkemedel som finns. Därför satsar nu Hjärt-Lungfonden och Konung Oscar II:s Jubileumsfond nio miljoner kronor på forskning för att hitta ett nytt vaccin.

Förra året upptäcktes 554 nya fall av tuberkulos i Sverige. Det är en ökning för femte året i rad, enligt statistik från Smittskyddsinstitutet. Hjärt-Lungfonden och Konung Oscar II:s Jubileumsfond går nu gemensamt ut och satsar nio miljoner kronor på forskning kring tuberkulos. Målet är att på sikt få fram ett nytt vaccin för bekämpning av sjukdomen.

- Tuberkulos har kommit tillbaka i en form där inte alla läkemedel biter. Därför gör vi nu en stor satsning på forskning som ska bekämpa sjukdomen som den ser ut i dag, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 med målet att bekämpa tuberkulos som folksjukdom. I dag är målet att besegra både hjärt- och lungsjukdomar.

Konung Oscar II:s Jubileumsfond stödjer medicinsk forskning kring andningsorganens sjukdomar.

Hjärt-Lungfondens temaskrift om tuberkulos hittar du här.


Bilaga
Korta fakta om tuberkulos.

För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34,
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Korta fakta om tuberkulos

  • Smittsam infektionssjukdom. Tuberkulos, eller tbc, är den mest spridda smittsamma infektionssjukdomen i världen och skördar miljontals liv varje år.
  • 554 fall i Sverige. I Sverige var tuberkulosen så gott som försvunnen i flera decennier, men på senare år har förekomsten ökat något. Förra året upptäcktes 554 nya fall av tuberkulos i landet.
  • En bakterie. Tuberkulos orsakas av en bakterie, Mycobakterium tuberculosis. Sambandet mellan bakterien och sjukdomen fastställdes 1882 och Robert Koch fick senare Nobelpriset i medicin för upptäckten.
  • Smittar via andningsvägarna. Tbc sprids lättast när personer med obehandlad lung-tbc hostar eller nyser. Bara en av tio som smittas utvecklar tbc.
  • Behandlas med antibiotika. Tbc behandlas framför allt med antibiotika. Två eller fler läkemedel kombineras och medicineringen är ofta långvarig.
  • Vaccination i riskgrupper. Fram till 1975 vaccinerades de flesta nyfödda barn i Sverige med BCG-vaccin mot tuberkulos. I dag erbjuds vaccination i stället till barn och ungdomar som löper ökad risk att drabbas, till exempel om de bor tillsammans med någon som har eller har haft tbc.

Bifogade filer

PDF-dokument