Skip to main content

Nu skall 85000 barn lära sig att äta sunt, röra på sig, undvika tobak och förstå vad stress kan innebära!

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2003 09:00 CET

På Alla Hjärtans Dag den 14 februari startar Hjärt-Lungfondens årliga satsning på att utbilda elever att leva mer sunt. Kampanjen går under namnet Pelle Pump och är idag Sveriges största hälsosatsning för mellanstadieelever.

Hjärt-Lungfondens hälsosatsning för mellanstadieelever är nu inne på sitt fjärde år och är en exempellös framgång. Inom ramen för projektet Pelle Pump får barnen ett pedagogiskt utformat studiematerial och chansen att delta i en kul aktivitetstävling som skapar spring i benen. Pelle Pump är namnet på den lilla hjärtfigur som följer med studiematerialet och ett viktigt tema i kampanjen är ”att må bra”. Nytt för i år är att även särskolan är med vilket innebär att elever med särskilda behov nu får tillgång till det populära studiematerialet. I år så är över 85000 elever anmälda till Pelle Pumpkampanjen vilket är rekord.

Nytt för året är att försäkringsbolaget AFA är med och sponsrar hela kampanjen. Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi nu får för att bedriva detta viktiga hälsoarbete för och tillsammans med skolan, säger Karin Hallerby, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden. AFA går in som full finansiär hela 2003 vilket innebär att alla de aktiviteter vi behöver nu går att genomföra. Totalt går AFA in med 5,2 miljoner kronor för att Hjärt-Lungfonden skall kunna bedriva denna viktiga hälsoinsats i skolan.

– AFA är mycket positiv till den här långsiktiga satsningen på folkhälsan. Forskning visar på att många vuxensjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, diabetes och stress kan grundläggas redan i barndomen. I våra skaderegister kan vi se en tydlig ökning av dessa sjukdomar. Det finns också studier som visar att alkohol och tobak testas i allt yngre åldersgrupper, säger AFA: s VD Torgny Wännström.

-Vi hoppas få se en minskning av dessa folksjukdomar i framtiden och den utbildning elever får i Hjärt-Lungfondens Pelle Pump projekt är en viktig del i det arbetet, avslutar Torgny Wännström.

AFA är gemensam organisation för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring. Organisationens huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. AFA stödjer även forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsan, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet.

Om Hjärt-Lungfonden
Var femte vuxen svensk lider av hjärt-kärl och lungsjukdom. 6 av 10 dör i sjukdomarna. Hjärt-Lungfonden är en opolitisk ideell organisation med syfte att bekämpa hjärt-kärl och lungsjukdom. Detta sker framför allt genom anslag till forskning som under 2001 uppgick till 91 miljoner kronor vilket gör fonden till Sveriges största finansiär av oberoende hjärt-kärl och lungforskning. Fonden får inga statliga bidrag, utan är helt beroende av gåvor från enskilda människor och företag.