Skip to main content

Stamceller ska laga hjärtat efter infarkten

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 08:57 CEST

Forskare har gott hopp om att stamceller ska kunna laga ett hjärta om är skadat efter en hjärtinfarkt. På så sätt skulle en del patienter kunna slippa hjärttransplantation. Forskningen pågår för fullt och stöds av Hjärt-Lungfonden, enligt det senaste numret av tidningen Forskning för hälsa.

Vid Lunds universitetssjukhus pågår forskning som förhoppningsvis redan inom några år ska leda till att läkarna kan reparera skadade hjärtan. Forskningen leds av Stefan Jovinge, som är docent och överläkare, och går ut på att så kallade stamceller ska kunna återskapa den hjärtmuskelmassa som har gått förlorad vid en infarkt.

- Sjukvården har blivit allt bättre på att göra skadan så liten som möjligt vid en hjärtinfarkt, men om hjärtat väl är skadat finns det inte så mycket mer vi kan göra. Ibland är transplantation det enda alternativet, så det finns verkligen ett stort behov av nya behandlingar, säger Stefan Jovinge.

Forskarna arbetar med att utveckla stamceller som tas från överskott av ägg vid provrörsbefruktningar. Försök att injicera hjärtmuskel som har utvecklats ur stamceller har redan gjorts på möss, som har återfått en del av sin förlorade hjärtfunktion. Förhoppningen är att redan om tre år kunna göra de första försöken på människor.

- Om vi lyckas kommer det här att betyda oerhört mycket för alla som har fått skador på sitt hjärta efter en hjärtinfarkt.

Stefan Jovinge har fått Lars Werkös högre forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Det innebär att han under de närmaste tre åren kan arbeta halvtid med sin forskning.

Foto: Stefan Jovinge hoppas att hans forskning ska leda till att hjärtan som har blivit skadade vid en hjärtinfarkt ska kunna repareras. Foto: Martin Magntorn

För mer information, kontakta gärna:

Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se