Skip to main content

Sveriges vanligaste dödsorsak i fokus i november

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 08:30 CET

Pressmeddelande den 1 november 2010

Hjärt-Lungfonden driver kampanj om hjärtinfarkt:
Sveriges vanligaste dödsorsak i fokus i november

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas 36 000 svenskar och fler än 10 000 dör. Med målet att färre ska drabbas och dö av hjärtinfarkt genomför Hjärt-Lungfonden under november en kampanj för att samla in pengar till forskning kring hjärtinfarkt och för att informera om sjukdomen.

Målet med Hjärt-Lungfondens kampanj är att på tio års sikt halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt och därmed rädda drygt 5 000 liv varje år.

– Tack vare forskning kan tusentals fler liv räddas i dag än för bara ett par decennier sedan. Men fortfarande finns många gåtor som forskningen behöver lösa, som varför vissa drabbas av hjärtinfarkt och andra inte, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärtinfarkt är den absolut vanligaste dödsorsaken i Sverige, bland både kvinnor och män. För att kunna rädda fler står forskarna bland annat inför utmaningen att utveckla bättre metoder för att förebygga och bota hjärtsjukdom, men också för att utveckla bättre vård för den som redan är drabbad. Under november samlar Hjärt-Lungfonden därför in pengar till forskning om hjärtinfarkt.

– Även om forskningen gör ständiga framsteg krävs det mer resurser för att hålla den takt som är nödvändig. Det behövs mer pengar till forskningen, bland annat för att tidigt kunna hitta de som är i riskzonen för hjärtinfarkt, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Så stödjer man kampanjen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 900, så går 50 kronor till forskningen

Länk:
Hjärt-Lungfondens kampanjsida om hjärtinfarkt
Länk:
Hjärt-Lungfondens temaskrift om hjärtinfarkt
Bilaga: Frågor och svar om hjärtinfarkt (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

 Bilaga

Frågor och svar om hjärtinfarkt

Vad är hjärtinfarkt?
Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl.

Hur många dör? Varje kvart drabbas någon av hjärtinfarkt och varje timme dör någon i Sverige. Det innebär att cirka 100 personer om dagen drabbas.

Skulle många fler kunna räddas?
Dödligheten i hjärtinfarkt sjunker, men fortfarande drabbas många i onödan. Mer forskning, förbättringar inom hjärtvården och förebyggande insatser kan rädda fler liv.

Vem drabbas? Hjärtinfarkt drabbar både kvinnor och män, men kvinnor insjuknar i genomsnitt tio år senare än män. Det är fortfarande en gåta varför vissa drabbas och andra inte.

Vilka är riskfaktorerna? Både livsstilsfaktorer och ärftliga anlag har betydelse. Forskning visar att faktorer som rökning, högt blodtryck, övervikt och diabetes ökar risken att drabbas väsentligt.

Vad forskar man om i dag? Ett exempel på aktuell hjärtforskning är arbetet med att kartlägga genetiska orsaker till hjärtinfarkt. Målet är att på sikt utveckla behandling anpassad efter varje enskild individ.