Skip to main content

Tidig diagnos räddar liv: Åtta av tio KOL-drabbade saknar diagnos

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2012 09:54 CEST

Åtta av tio som är drabbade av sjukdomen KOL har inte fått diagnos, trots att sjukdomen kan upptäckas genom ett enkelt test på vårdcentralen. Detta innebär att fler än 400 000 svenskar lever med KOL utan att få behandling, enligt nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden.

− KOL är den enda dödliga folksjukdom i vilken dödligheten fortfarande ökar. Men för dem som tidigt får sin diagnos kan sjukdomsförloppet bromsas, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet och vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en av våra stora folksjukdomar med fler än en halv miljon drabbade bara i Sverige. Av dem saknar åtta av tio diagnos, trots att ett enkelt spirometritest som mäter lungkapaciteten kan avslöja sjukdomen. Testutrustningen finns på en majoritet av landets vårdcentraler, men ändå görs alltför få spirometritester.

− Vården behöver bli betydligt bättre på att utföra spirometritester så att drabbade upptäcks i tid. Samtidigt behövs det mer forskning kring KOL så att sjukdomen kan förebyggas bättre, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Under juli och augusti uppmärksammar Hjärt-Lungfonden KOL och samlar in pengar för att finansiera forskningsprojekt kring KOL. Hjärt-Lungfonden vill på sikt halvera antalet dödsfall i sjukdomen.

Bild: Spirometri

Länkar:

- Hjärt-Lungfondens temaskrift om KOL

- Grafik/illustration om KOL

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Fakta om KOL

Folksjukdom.
KOL betyder kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra stora folksjukdomar. Uppskattningsvis är mer än en halv miljon svenskar drabbade av KOL, men bara en av fem drabbade har fått diagnos.

Dödligheten ökar.
Årligen dör över 2 500 personer av KOL i Sverige, och antalet ökar. Enligt WHO kommer KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2030.

Dold sjukdom.
KOL är en lungsjukdom som leder till svåra andningsbesvär. Sjukdomen kommer ofta smygande, med ständig hosta, andfåddhet och trötthet. Ofta misstas KOL för ålderstecken eller återkommande förkylningar.

Kvinnor drabbas hårdare.
Sjukdomsförloppet i KOL är olika för kvinnor och män. Kvinnor insjuknar ofta tidigare i livet, drabbas hårdare av sjukdomen och dödligheten ökar mest bland kvinnor.

Spirometritest upptäcker KOL. Genom ett spirometritest som mäter lungkapaciteten kan KOL upptäckas. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto bättre.

Rökning ökar risken. Rökning är den enskilt största risken för att drabbas av KOL. Många som lider av KOL i dag började röka på 60- och 70-talen.

Rökstopp viktigt. Den vars lungor och luftvägar skadats av KOL blir aldrig helt frisk, men sjukdomsförloppet kan bromsas. Rökstopp är den viktigaste behandlingsåtgärden.

Ökad risk för hjärtsjukdom. Den som lider av KOL har ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Dessutom finns ökad risk för diabetes.

Kostsamt. KOL kostar samhället 9 miljarder om året i form av vård, läkemedel, sjukskrivningar och förtidspensionering.

Identifiera riskfaktorer. Forskarna försöker identifiera faktorer som är särskilt viktiga för att utveckla KOL, eller skydda mot sjukdomen. 15-20 procent av orsakerna till KOL i västvärlden beror på något annat än rökning.

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”KOL”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a LUNGA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

- Fler nyheter från Hjärt-Lungfonden:
- Gå med i Hjärt-Lungfondens Facebookgrupp
- Följ oss på Twitter

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument