Skip to main content

Tobak och fattigdom - en ond cirkel

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:01 CEST

Tobaksanvändning är inte bara skadligt för hälsan. För redan fattiga förstör tobaksbruket även ekonomin. I hela världen är det de fattigaste som använder tobak mest vilket bidrar till ökat armod. Pengarna går till tobak i stället för till mat, utbildning och hälsovård. Både de enskilda hushållen och hela länder drabbas.
Därför är temat för Tobaksfria dagen den 31 maj i år Tobak och fattigdom - en ond cirkel. Det är WHO, Världshälsoorganisationen, som sedan 1988 årligen arrangerar Tobaksfria dagen.

- Tobak och fattigdom är en sida av tobaksbruket som inte tidigare fått så mycket uppmärksamhet det är därför bra att WHO tar upp det vilket ger en tyngd i frågan. Även politiker och beslutsfattare i Sverige kan ta till sig statistiken vilket kan göra att vi ytterligare kan kraftsamla i kampen mot tobaksbruket i vårt land säger Anette Jansson, ansvarig för tobaksprevention på Hjärt-Lungfonden. Ett sätt att kraftsamla är att påverka arbetsgivare att hjälpa sin personal att bli rökfri. Till hjälp har Hjärt-Lungfonden tagit fram programmet Rökfri på jobbet, vilket kan beställas från Hjärt-Lungfonden.

Det är sedan länge känt att rökning är skadligt för hälsan; varannan rökare dör i förtid av sin rökning. På senare år har det kommit allt mer data om att tobaksanvändning också skadar ekonomin, både för enskilda människor och för länder. Det finns fattiga länder som lägger ut mycket mer pengar på att importera tobak än de tjänar på att exportera produkten. De förlorar många miljoner per år på detta sätt. Dessutom tvingas de använda sina begränsade sjukvårdsresurser för att behandla sjukdomar orsakade av tobaken. Av alla som använder tobak bor 75 procent i utvecklingsländer och den största andelen av dem finns bland de lågavlönade. I Bangladesh är rökning dubbelt så vanligt bland fattiga som bland välbeställda.

Studier visar att både i städerna och på landsbygden i Bangladesh är utgiften per person på tobak större än på mjölk. Den genomsnittlige manlige tobaksanvändaren i Bangladesh skulle kunna köpa ris som ger 1 402 kalorier per dag om han använde tobakspengarna till detta ändamål

Även i Sverige är många tobaksanvändare de som har de sämst ställt. En grupp är ensamstående kvinnor med barn. En tredjedel av dem röker. Ofta är det kvinnor med låg utbildning och låga inkomster. I gruppen högre kvinnliga tjänstemän röker knappt var tionde jämfört med var fjärde kvinna som är arbetare.

I Sverige kostar tobaksbruket stora pengar, mycket mer än staten får in på tobaksskatter.

En ny studie från centrum för folkhälsoekonomi vid Lunds universitet visar att rökningen år 2001 kostade samhället 26 miljarder kronor. Den summan består av 2,2 miljarder för sjukvård (1,3 procent av den totala kostnaden för sjukvården i Sverige), 6 miljarder för förlorade arbetsår (pga för tidig död och förtidspensioner) och 18 miljarder för sjukskrivningar. Samtidigt fick staten bara in lite över åtta miljarder kronor på tobaksskatten år 2001.

Ytterligare upplysningar: Anette Jansson, ansvarig för tobaksprevention Hjärt-Lungfonden, telefon: 0708-544 204 eller epost: anette.jansson@hjart-lungfonden.se

Besök också:
http://www.who.int/tobacco