Skip to main content

Var femte med hjärtinfarkt tar inte ambulans

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 08:15 CEST

Nästan var femte person med den allvarligare typen av hjärtinfarkt som tar sig till sjukhuset gör det på annat sätt än i ambulans – i egen bil, i taxi eller till och med till fots. Det innebär att många riskerar att få vård senare än om de hade tagit ambulans. Forskning visar även att risken för att dö i hjärtinfarkten ökar påtagligt om man inte ringer ambulans.

– Hjärt-kärlsjukdomar skördar flest liv av alla sjukdomar i Sverige och därför är det viktigt att alltid ringa ambulans om man misstänker hjärtinfarkt. Ju snabbare en person med misstänkt hjärtinfarkt får vård desto större är möjligheten att minska skadan på hjärtat, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas ungefär 30 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt. Av dem tog sig många till sjukhus på annat sätt än med ambulans. Nästan var femte som kom till sjukhus med den allvarligare typen av hjärtinfarkt tog sig dit på annat sätt än med ambulans. Redan i ambulansen kan den drabbade få vård som exempelvis blodproppshämmande behandling.

Det är stora skillnader mellan landstingen. I Kronobergs län tog sig 90 procent av de som drabbats av en allvarlig hjärtinfarkt till sjukhus med ambulans. På Gotland var motsvarande siffra bara 70 procent.

– Svensk forskning visar att en ökande andel av de som avlider i sin första hjärtinfarkt dör i hemmet eller ute i samhället medan allt fler av de som kommer till sjukhus i tid överlever, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2014 ger en unik helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige. Sidorna 25–26 i Hjärtrapporten 2014 handlar om andelen ambulanstransporter vid hjärtinfarkt. Statistiken är hämtad från kvalitetsregistret Swedeheart.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden,
telefon 0708-54 42 42, eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd

Länkar:
- Hjärtrapporten 2014
- Sammanfattning av Hjärtrapporten 2014

Tabell: Andel av patienterna med ST-höjningsinfarkt (den allvarligare typen av hjärtinfarkt) som tog sig till sjukhus med ambulans 2010–2013

Landsting  Andel
Kronoberg 90 %
Jämtland 90 %
Kalmar 88 %
Gävleborg 88 %
Östergötland 87 %
Värmland 87 %
Västra Götaland 85 %
Dalarna 85 %
Halland 84 %
Stockholm 83 %
Örebro 82 %
Jönköping 82 %
Uppsala 81 %
Västerbotten 80 %
Skåne 80 %
Västernorrland 79 %
Norrbotten 79 %
Västmanland 79 %
Blekinge 78 %
Sörmland 76 %
Gotland 70 %
Riket 82 %

Fakta: Vanliga symptom vid hjärtinfarkt

Ont i bröstet. Plötsliga smärtor mitt i bröstet är det mest typiska symptomet. Smärtan kan variera och kännas svår, djup och sprängande, mitt i bröstet eller ibland som ett band över bröstet.

Strålande smärta. Smärtan är ihållande och kan vara olika stark. Den kan stråla ut till en arm eller båda, eller till hals, nacke, käkar, mage eller rygg.

Minst en kvart. Smärta som sitter i minst 15 minuter och kombineras med hjärtklappning, illamående, kallsvett, andnöd, yrsel eller svimning ökar sannolikheten för att det är en hjärtinfarkt.

Ring 112! Vid misstänkt hjärtinfarkt ska man ringa efter ambulans, och inte ta sig till sjukhuset på egen hand.

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Bli jubileumsgivare på www.hjart-lungfonden.se/jubileum
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00 - Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 100 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se