Skip to main content

Var tredje når inte målet efter hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 08:26 CET

Var tredje hjärtinfarktspatient lyckas inte nå målen för sänkt blodtryck och sänkta blodfetter efter infarkten. Det framgår av en ny sammanställning som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag.

– Det är mycket allvarligt att så många hjärtinfarktspatienter inte når de rekommenderade nivåerna för blodtryck och kolesterol eftersom det kraftigt ökar risken för en ny infarkt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Drygt tolv procent av alla hjärtinfarktspatienter drabbas av en ny hjärtinfarkt inom ett år. Två viktiga faktorer för att undvika en ny hjärtinfarkt är att sänka blodtryck och blodfettsnivåer. Ändå är det hela 34 procent av hjärtinfarktspatienterna som efter drygt ett år inte uppnådde de rekommenderade nivåerna för blodtryck och blodfetter. Det visar Hjärt-Lungfondens jämförelse av uppgifter som sjukhusen själva har rapporterat in. Siffran har legat i stort sett stilla i flera år, och det finns ingen tendens till förbättring.

Hur väl patienterna når målvärdena varierar stort mellan sjukhusen. Andelen patienter som inte når målvärdet för blodtrycket varierar exempelvis från 64 procent i Karlskoga till 15 procent i Örnsköldsvik.

– Tack vare intensiv forskning vet vi hur man kan undvika nya infarkter. Nu behöver vården bli bättre på att följa upp och hjälpa hjärtinfarktspatienterna att sänka blodtryck och blodfettsnivåer, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Länk: Tabell över blodtryck och blodfetter (Excel)
Länk: Hjärtrapporten 2011

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Fem fakta om blodtryck och blodfetter

1. Att sänka blodtrycket och blodfettsnivåerna minskar risken att drabbas av hjärtinfarkt igen. Vid blodtryckssänkande behandling minskar risken för hjärtinfarkt med cirka en tiondel.

2. Det finns flera olika grupper av blodtryckssänkande läkemedel. ACE-hämmare och betablockerare är två av dem. Läkemedel som ändrar blodfettsnivåerna är kolesterolsänkande läkemedel som ofta kallas statiner.

3. Läkemedlens effekt varierar från person till person. En hjärtinfarktspatient som vid en första kontroll inte når rätt nivåer för blodtryck och blodfetter kan behöva justera medicindosen eller byta preparat.

4. Många gånger krävs långvarig eller livslång behandling.

5. Även när man medicinerar ska man genomföra livsstilsförändringar eftersom de kan förstärka effekten och minska eventuella biverkningar av läkemedelsbehandlingen.

Källa: Hjärt-Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se