Skip to main content

Dokument

Hjärt-Lungfondens projektanslag 2015

Hjärt-Lungfondens projektanslag 2015

Dokument   •   2015-11-12 08:00 CET

Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Projekten kan vara avgörande för att lösa gåtan kring varför så många drabbas av hjärt- och lungsjukdomar. I december delas även 2015 års forskartjänster ut.

Hjärt-Lungfondens diabetesindex 2014

Hjärt-Lungfondens diabetesindex 2014

Dokument   •   2013-06-05 11:12 CEST

Hjärt-Lungfondens diabetesindex 2014 bygger på uppgifter från Öppna jämförelser 2013: Hälso- och sjukvård som ges ut av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hjärtrapporten 2011

Hjärtrapporten 2011

Dokument   •   2012-06-12 18:12 CEST

Nytt i Hjärtrapporten 2011 är presentationen av de allra bästa forskningsprojekten under det gångna året. Hjärt-Lungfondens Forskningsråd har gjort det spännande urvalet och lyfter bland annat fram nya kunskaper om åderförfettning, nybildning av hjärtceller och kopplingen mellan stress och diabetes.

Hjärtrapporten 2010

Hjärtrapporten 2010

Dokument   •   2012-06-12 18:05 CEST

Hjärtsjukvården i Sverige blir allt bättre. Nya siffror som presenteras i Hjärtrapporten 2010 visar att kvaliteten på landets sjukhus märkbart har förbättrats under de senaste två åren. Hela 60 av 71 sjukhus har förbättrat sin akuta hjärtsjukvård. Det är ett glädjande besked. Fortfarande skiljer sig emellertid vårdkvaliteten åt mellan landet sjukhus.

Frågor och svar

Frågor och svar

Dokument   •   2012-06-07 22:50 CEST

Frågor och svar, FAQ. Läsa svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.