Skip to main content

Årets Leverantör Gris 2017 kommer från Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 08:00 CET

Djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat gör att HKScan Agri, HKScans inköpsavdelning, utsett Bröderna Dag och Mark Bergsland, Bränne Nedre Gård, Eskilstuna, till Årets Leverantör Gris 2017.

– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm,
Tf Inköpsdirektör HKScan Sweden.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScan Agris 10 000 kontraktsleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScan Agris inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer. De nominerade leverantörerna har bedömts enligt kriterierna:

- Har bra djuröga och jobbar aktivt för främja djurens naturliga beteende så att de mår bra.

- Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion.

- Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.

- Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus.

Motivering till Årets Leverantör Gris 2017
Dag och Mark Bergsland producerar fina smågrisar, där de flesta säljs via mellangårdsavtal och blir rapsgrisar. De bedriver en uthållig produktion i bra stallar och är noggranna, vilket landar i ett bra och stabilt resultat. Bröderna Bergsland har ett gott samarbete med dem som de har mellangårdsavtal med och planerar så att flödet stämmer. Dag och Mark är lyhörda och positiva, de ser helheten, men fångar också upp viktiga detaljer. De är kända i lantbrukskretsar för att vara mycket duktiga och skickliga.

Gårdsfakta Bränne nedre gård
På Bränne nedre gård finns det cirka 275 suggor som producerar 7 400 smågrisar per år. De flesta smågrisarna ingår i mellangårdsavtal där de blir färdiga slaktgrisar till HKScan. Företaget har 2 heltidsanställda. På gården brukas 330 hektar där grödorna är korn, vete och höstoljeväxter.

För ytterligare information kontakta
Magnus Lindholm, Tf Inköpsdirektör HKScan Sweden, telefon: +46 (0)511 254 17
Elisabeth Svensson, Chef HKScan Agri kommunikation, telefon: +46(0)44 19 40 63
Dag och Mark Bergsland, Årets Leverantör Gris 2017, telefon: +46(0)70 314 75 21

Kort om HKScan
HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016, omsatte HKScan nästan 1,9 miljarder euro och hade ca 7 300 anställda.