Skip to main content

Årets Leverantör Nöt 2016 kommer från Skåne

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 08:00 CET

Djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat gör att HKScan Agri, HKScans inköpsavdelning, utsett Rickard Fridh, Djupadal utanför Sjöbo, till Årets Leverantör
Nöt 2016. 

 – Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Torbjörn Lithell, Inköpsdirektör HKScan Sweden.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScan Agris 10 000 kontraktsleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScan Agris inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer. De nominerade leverantörerna har bedömts enligt kriterierna:

- Har bra djuröga och jobbar aktivt för främja djurens naturliga beteende så att de mår bra.
- Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion.
- Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.
- Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus.

Motivering till Årets Leverantör Nöt 2016
Rickard Fridh
driver produktion av slakttjurar och kvigor till slakt. Tjurarna föds upp i en intensiv modell som ger god tillväxt och bra slaktkroppskvalitet. Besättningen är synnerligen välskött med stort fokus på djuromsorg. Rickard har bra uppföljning på sin köttproduktion och är en driven och mycket duktig företagare som lyckas få ihop helheten och långsiktigheten på ett bra sätt.

Produktionsfakta
240 tjurkalvar och 50 kvigkalvar köps in per år för vidareuppfödning. Slaktkroppsvikt tjurar är 399 kg och över hälften av kropparna når högsta U-klasserna med fett 3+ i genomsnitt. På gården Djupadal brukas 130 hektar åkermark med vall och spannmålsproduktion. Rickard driver även maskinstation med inriktning på växtskydd. Utöver Rickard arbetar äldste sonen i företaget som f-skattanställd.

För ytterligare information kontakta
Torbjörn Lithell, Inköpsdirektör HKScan Sweden, telefon: +46 (0)8 725 83 03
Elisabeth Svensson, Chef HKScan Agri kommunikation, telefon: +46(0)44 19 40 63
Rickard Fridh, Årets Leverantör Nöt 2016, telefon: +46(0)70 33 53 608

Kort om HKScan
HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 länder. År 2015 hade HKScan en omsättning på cirka 1,9 miljarder euro och omkring 7400 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument