Skip to main content

Ät kött med gott klimatsamvete

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 08:43 CEST

Svenskt kött är ett bra klimatval jämfört med utländskt kött. I höst kommer Scan, i samarbete med U&W, att ge konsumenter som ytterligare vill klimatkompensera sin köttkonsumtion, möjligheten. Ett års köttkonsumtion kostar 150 kronor och går direkt till trädplantering.

Den svenska köttkonsumtionen ger upphov till cirka 750 kg CO2eq/kg per person och år. Kostnaden för detta är beräknat till 150 kronor och är baserat på en köttkonsumtion per person och år på 62,4 kg. Det är klimatsmart att äta svenskt nötkött enligt en ny SIK-rapport som visar att det svenska nötköttet ger upphov till mindre än hälften av koldioxidutsläpp jämfört med det Brasilianska.

Scan arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet, som energi-användning, transporter, inköp och tillverkningsprocesser. Scans klimatmål är att minska växthusgasutsläppen med 35 procent till 2010 och med 50 procent till år 2020. För att ytterligare verka för ett bättre klimat kommer Scan i höst att satsa pengar i U&Ws ZeroMission-projekt för klimatkompensation. För de konsumenter som känner att de vill klimatkompensera sin köttkonsumtion kommer ett erbjudande om klimatkompensation att finnas på Scans hemsida i höst.

Köttkonsumtionen bidrar i hög grad till de globala klimatförändringarna. En av orsakerna är avskogningen, t ex av Amazonas. Markerna används istället till betesmark och odling av t ex soja till kraftfoder som även djur i Sverige äter. U&W (you&we) har ZeroMission-projekt i Moçambique, Uganda och Mexiko som bidrar till minskad avskogning genom en långsiktig hållbar trädplantering. Projekten är Plan Vivo-certifierade.

- Vi tar vårt klimatansvar på allvar och arbetar dels för att minska företagets utsläpp av växthusgaser samt nu även i externa klimatprojekt. Det här visar vårt engagemang och bidrar till en minskad klimatbelastning. Rekommendationen till den klimatmedvetne konsumenten är att äta svenskt kött som har mindre klimatpåverkan. För den som vill göra mer, erbjuder vi i höst att kunna klimatkompensera sin årskonsumtion av kött med en långsiktig hållbar trädplantering, säger Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB.

 

Faktaruta kostnad för klimatkompensation:

http://www.scan.se/aciro/Websidor/visaSida.asp?idnr=tf88vrBiIaqK8az5QDW7S2ZiRhrlTFhOmCKQFQCPO1DP4IJNSMNbkGBYBHjp

För ytterligare information kontakta:
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 070-280 01 68.
Olov Osmark, miljöchef Scan AB, tfn, 070-661 47 64

Scan - bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.