Skip to main content

Alla kött- och charkprodukter från HKScan i Sverige produceras med Grön el

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2015 08:00 CET

533 miljoner Mamma Scan köttbullar, 11,6 miljoner Scan falukorvar och 16 miljoner paket Pärsons tunna skivor smörgåsmat. Det är några av alla goda kött-och charkprodukter från HKScan som numera produceras med 100 procent Grön el på företagets anläggningar i Sverige.

Från 1 januari 2015 är all el hos företaget HKScan Sweden grön. Att går över till att producera sina produkter enbart på Grön el är en naturlig del i företagets framtida klimatsatsning. Genom övergång till Grön el minskas bland annat utsläpp och luftföroreningar av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen som annars används hos de olika elbolagen för framställning av el.

Totalt förbrukade HKScan Sweden 80.882.341 kWh under 2014 i Sverige. Trots att den totala förbrukningen minskat successivt har företaget fortsatt långsiktiga mål att bli mer energisnåla.

- I kombination med att växla till Grön el jobbar vi även fokuserat och långsiktigt för att kunna minska vår totala elförbrukning.De stora penseldragen är genomförda och nu är det alla de små stegen som ska ta oss vidare. På våra fabriker pågår energikartläggning och vi planerar för certifiering enligt ISO 50001 på samtliga platser senast 2017. Just nu håller vi exempelvis på att byta ut till LED belysning i alla kylrum, främst eftersom LED avger mindre värme vilket är bra när vi försöker kylan på låg nivå. Vi installerar även rörelsedetektorer fortlöpande, berättar Annelie Lundell, kvalitets- och miljödirektör hos HKScan Sweden.

I det löpande arbetet med att bli energieffektiva tittar HKScan på alla påverkande faktorer vidt ex renoveringar och förebyggande underhåll.

- Vi är mycket nöjda med avtalet att kunna gå över till Grön el för hela vår verksamhet i Sverige. Att gå över till Grön el i kombination med långsiktigt arbete att minska vår energiförbrukning är naturliga steg i vår strävan att använda förnyelsebar energi och göra företaget oberoende av fossila bränslen, säger Annelie Lundell, kvalitets- och miljödirektör hos HKScan Sweden.

För ytterligare information:
Annelie Lundell, kvalitets- och miljödirektör HKScan Sweden, tfn: 070-379 55 26
Sara Hoff, kommunikationsdirektör HKScan Sweden, tfn: 070-548 41 78

FAKTA GRÖN EL
Den kund som köper tjänsten Grön el kan inte räkna med att just dennas förbrukade el är producerad av förnybara energikällor. Elen kommer sannolikt att komma från samma källa som den el grannar och övriga i närområdet får. Istället fungerar det så att elleverantören garanterar att den mängd Grön el, som dess kunder förbrukar produceras av en elproducent. Detta sker genom att elleverantören köper ursprungsgarantier.

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. De mest kända varumärkena i Sverige är Scan och Pärsons. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till ca 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.