Skip to main content

Centrala förhandlingar mellan Scan AB och Svenska Livs är avslutade

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 15:53 CET

Idag avslutade parterna Livsmedelsföretagen och Svenska Livs de centrala MBL-förhandlingarna om den föreslagna strukturförändringen för Scan ABs verksamhet i Skara.

Efter avslutad central förhandling fattade företaget beslut i enlighet med det presenterade förslaget. Förslaget innebär en avveckling av grisstyckning samt nötslakt och en reducerad slakt av gris och nötstyckning. Den beslutade verksamheten motsvarar en bemanning av 283 tjänster på arbetarsidan. Turordningsförhandlingen kommer att inledas tisdagen den 12 januari. Efter avslutade turordningsförhandlingar kommer såväl omplaceringar som uppsägningar att verkställas.

För ytterligare information kontakta
Lennart Claesson, personaldirektör Scan AB, tfn: 070-657 74 62.
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 070-280 01 68.

Scan – bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 11 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 22 Mdr SEK.

Postadress: Box 30223, 104 25 Stockholm | Telefon: +46 771-510 510 | www.scan.se
blogg.scan.se