Skip to main content

Friska djur behöver inte onödig eller förebyggande antibiotikabehandling

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 09:42 CET

Antibiotikaresistens och den minskade effekten hos antibiotika vid behandling av sjukdomar är ett stort globalt problem. Att minska användningen av antibiotika är därför också en viktig del i det dagliga arbetet.

Det effektivaste sättet att förhindra antibiotikaresistens är att endast använda antibiotika för behandling av diagnosticerade sjukdomar, både för djur och människor. Inom djurhållning har alla steg i produktionskedjan en direkt påverkan på djurens hälsa. Vi på HKScan ser till att djuren är friska genom att skapa optimerade levnadsförhållanden som är anpassade för varje art samt att vara noggranna med hygien och ha hög biosäkerhet. Om våra djurleverantörer identifierar att ett djur är sjukt, behandlas det snabbt och infektionen isoleras för att förhindra att den sprids.

  • -Varken HKScan eller våra leverantörer använder antibiotika förebyggande eller för att gynna djurens tillväxt, berättar Annelie Lundell, hållbarhetsdirektör HKScan Sweden. Om våra kontrakterade djur får antibiotika sker det under noggrann övervakning: antibiotika används endast om det ordineras av en veterinär för att behandla sjuka djur.

Mängden antibiotika som används i HKScans produktionsländer är betydligt lägre än vad som används i genomsnitt i många andra europeiska länder. Vår policy om att gynna djurens välbefinnande och förhindra sjukdomar har visat sig vara effektiv. Vi satsar på att fortsatt hålla nere användningen av antibiotika och ständigt förbättra våra resultat utan att kompromissa med djurhälsan.

För mer om användningen av antibiotika med fokus på djurens hälsa och välbefinnande samt ansvarsfull medicinering i vårt faktablad. Läs mer här >

Information om företagsansvar
Transparens är en viktig del av HKScans ansvarspolicy. I syfte att öka transparensen och göra fler medvetna om frågor som rör företagsansvar har HKScan sammanställt ett antal faktablad med viktiga fakta om varje ansvarsområde. I faktabladen beskrivs viktiga frågor inom respektive ämne med HKScans mål, vilka åtgärder vi vidtar för att nå dem och vilka milstolpar vi nått hittills. I det första faktabladet diskuterar vi användningen av antibiotika.

HKScan fokuserar på att agera ansvarsfullt i alla delar av verksamheten. HKScans ansvarspolicy omfattar fyra områden: ekonomiskt ansvar, samhällsansvar, djurens hälsa och välbefinnande samt miljön. HKScan har definierat specifika mål för vart och ett av dessa fyra områden och arbetar systematiskt för att uppnå dem.

Mer information:
Annelie Lundell, kvalitetsdirektör HKScan Sweden, tfn 070-379 55 26
HKScan mediejour, tfn 08-725 85 10

Framtidens köttKött är så mycket mera än god mat. När du väljer dina råvaror kan de även påverka positivt i ett större perspektiv än du anar. På bloggen Framtidens kött kan du, tillsammans olika experter diskutera hur en svensk köttproduktion kan utvecklas för att ge så många mervärden som möjligt i framtiden. Tillsammans lyfter vi blicken framåt och påvisa potentialer för allt det arbete som görs och den positiva utveckling som är på gång. Rätt kött väljs med omsorg för samhälle, miljö, djur och människor.

Välkommen till Framtidenskött.se!

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fågel- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken såsom Pärsons och Scan. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015 var omsättningen cirka 1,9 miljarder euro och koncernen hade cirka 7 400 anställda varav 2 100 anställda i Sverige.