Skip to main content

HKScan i Linköping byter till bioånga – minskar sina koldioxidutsläpp med 1000 ton per år

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2015 08:00 CET

Från och med 1 januari 2015 har HKScan Sweden tecknat ett nytt avtal för leverans av bioånga till sin anläggning i Linköping. Avtalet innebär att en årlig minskning av sina koldioxidutsläpp med 1000 ton. Tekniska Verken i Linköping driftsatte ny produktion för bioånga i Tornby under 2013 som kom i full drift under 2014.

  • -Tidigare var den ånga vi köpt helt baserats på olja, men nu hoppas vi komma upp i 80-90 procent flisbaserad produktion. Garantierna från Tekniska Verken är att minst 50 procent av ångleveransen till vår anläggning baseras på biobränsle från växtriket såsom exempelvis flis, pellets och halm, berättar Carl Johan Ström teknisk chef hos HKScan Sweden i Linköping.

Växlingen till bioånga innebär stora miljömässiga besparingar för HKScan. Företaget beräknar minska sin klimatpåverkan med ca 1000 ton CO2 årligen.Detta motsvarar 25 varv runt jorden för en lastbil med släp (enligt schablonvärde från Naturvårdsverket).

  • -Att växla till bioånga ger HKScan i Linköping även positiva ekonomiska fördelar, då vi kan undvika kommande framtida skattehöjningar på koldioxid, säger Carl Johan Ström.

Under 2014 bestod bränslemixen till Linköpingsanläggningen av biobränsle, el och olja. Och helt oljeberoende blir HKScan i Linköping inte, eftersom flispannan då och då behöver regelbunden service. Vad den verkliga bränslemixen och koldioxidutsläppen för bioångproduktionen blir kommer redovisas till HKScan i januari varje år för det gångna året.

  • -Vi är mycket nöjda med avtalet med Tekniska Verken i Linköping. Att gå över till bioånga är ett naturligt steg i vår strävan att använda förnyelsebar energi och göra företaget oberoende av fossila bränslen. HKScan har tidigare gjort liknande klimatinvesteringar i Kristianstad och Skara där vi övergått till fjärrvärme, säger Annelie Lundell, kvalitets- och miljödirektör på HKScan Sweden.

För ytterligare information:
Annelie Lundell, kvalitets- och miljödirektör HKScan Sweden, tfn: 070-379 55 26
Carl Johan Ström, teknisk chef, HKScan Sweden i Linköping, tfn: 013-23 47 26
Sara Hoff, kommunikationsdirektör HKScan Sweden, tfn: 070-548 41 78

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. De mest kända varumärkena i Sverige är Scan och Pärsons. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till ca 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument