Skip to main content

HKScan i Sverige har minskat klimatpåverkan med 72 procent

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 09:49 CEST

2003 satte HKScan i Sverige målet att minska sina klimatutsläpp med 50 procent till år 2020. Redan efter 2015 har företaget gjort betydligt bättre än så och minskat sina utsläpp med hela 72 % jämfört med basåret 2003.

- För att lyckas måste alla i företaget ta ansvar och jobba med sin klimatpåverkan. Vi har inom företaget sedan start satt tydliga klimatmål för verksamheten. Mål som vi sedan följer upp årligen, berättar Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden.

Varje år redovisar HKScan Sweden sina klimatförbättringar i Hagainitiativets klimatrapport. Den 2 maj släpptes rapporten för 2015.

- Att HKScan kunnat minska sina klimatutsläpp med hela 72 procent sedan 2003 beror på en bred arbetsinsats och minskade utsläpp inom alla kategorier. Hälften av minskningen har uppnåtts genom att HKScan från och med 2015 köper till 100 procent ursprungsmärkt vattenkraftsel. Att växla produktionen till ”grön el” och bioånga har gjort att förbrukning av fossila bränslen för uppvärmning minskat radikalt, förklarar Annelie Lundell.

HKScan har även fokuserat på transporter, tjänstebilar men även på att byta till mer klimatsmarta förpackningsmaterial.

- Under förra året bytte vi ut alla våra konsumentförpackningar till en klimatsmart förpackning med hög andel återvunnen PET. Förändringen innebär att koldioxidutsläppen för trågen halveras, avslutar Annelie Lundell.

Läs mer i Hagainitiativets klimatrapport 2015: http://hagainitiativet.se/aktuellt/klimatbokslut/

Vid journalistfrågor till HKScan, vänligen kontakta:
Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetsdirektör HKScan Sweden, tfn: 070-379 55 26

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat. I Sverige är några av våra välkända produktvarumärken Scan och Pärsons. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Vi är ca 2100 medarbetare i Sverige.