Skip to main content

HKScans verksamhetsmodell under granskning. Koncernövergripande samarbetsförhandlingar påbörjas.

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 11:44 CET

Som tidigare meddelats idag (börsmeddelande 8 februari, 07:00 CET), har HKScan förnyat koncernens ledningsgrupp och är på väg att inleda en översyn av koncernens verksamhetsmodell.

Som en del av denna översyn planerar koncernen att inleda en partiell omorganisation av verksamheten. Målet med översynen är att förnya HKScans erbjudande med ett ökat fokus på konsumenter och kunder, för att förbättra effektiviteten och transparensen i värdekedjan för kött. Målet är också att uppgradera produktivitet av koncernens interna processer. Det strategiska syftet med förändringarna är att förbättra bolagets lönsamhet och konkurrenskraft, samt att hitta lönsam tillväxt på hemma- och exportmarknaderna.

Granskning av bolagets verksamhetsmodell kommer att ledas av koncernchef och VD Jari Latvanen i samarbete med koncernens ledningsgrupp.

Planerad förnyelse av verksamhetsmodellen och potentiella inverkan på personalen
De potentiella effekterna för personalen kopplat till den förnyade verksamhetsmodellen och planerade effektivitetsförbättringar kommer att granskas i koncernövergripande samarbetsförhandlingar. De fackliga förhandlingarna kommer att genomföras i enlighet med lagstadgat förfarande i respektive land. Samarbetsförhandlingarna kommer att beröra tjänstemän, högre tjänstemän och ledning i alla HKScans länder. Förhandlingarna kommer inte att påverka produktionspersonal.

De planerade förändringarna bedöms ha potentiell påverkan på befintliga kontrakt och deras villkor. Den uppskattade eventuella personalminskningen överstiger inte 150 medarbetare. Eventuella personaleffekter kommer att diskuteras under förhandlingarna.

HKScan planerar att ha den nya verksamhetsmodellen på plats så snart som möjligt, under första halvåret 2017.

HKScan Abp

Jari Latvanen
Koncernchef och VD

För ytterligare information:
- Jari Latvanen, koncernchef och VD, HKScan Abp

Vänligen begär förfrågan om återuppringning via Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, tel. +358 10 570 2142

DISTRIBUTION: Nasdaq, Helsingfors, centrala media, www.hkscan.com

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag inom kött. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa, ansvarsfullt producerad gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är detaljhandeln, foodservice, industri- och exportsektorer, och våra hemmamarknader omfattar Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015, omsatte HKScan cirka 1,9 miljarder euro och hade ca 7 400 anställda.