Skip to main content

Internationell konferens om djuromsorg gör studiebesök på Scan

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:06 CEST

 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har den 1- 3 oktober en internationell konferens om djurvälfärd. Under fredagen görs ett studiebesök på Scan ABs anläggning i Skara. Besöket ska ge en inblick i svensk djuromsorg och dess lagstiftning som är unikt i världen.

Sverige har en av världens bästa djuromsorg och lagstiftning. Scan AB har i drygt 20 år arbetat aktivt med djuromsorg. Förutom det interna arbetet, samarbete med SLU, medverkar Scan AB i både nationella och internationella projekt, som påverkar situationen ute på gård, transport och i slakteri.

Varje år publiceras en Etik- och miljöredovisning som är unik inom branschen, då den öppet redovisar vad Scan gjort inom miljö, kvalitet och djuromsorg. Den innehåller bl a nyckeltal för djuromsorg och etiska revisioner.

Etiska revisioner är en djuromsorgsrevision som följer hela flödet från intransport och lossning till bedövning och avblodning. Samverkan mellan djur och människa är viktig och uppföljning görs även av rena tekniska lösningar, som ex gummimattor i boxar och lägre ljudnivå för djuren.

All hantering av levande djur inom Scan AB, görs av certifierad personal som genomgått en djuromsorgsutbildning. Årliga uppföljningar görs för att förnya certifikaten. Även Scan ABs djurtransportörer har genomgått utbildningen och är certifierade.

- Vi är hedrade av besöket och glada över att kunna visa upp en bra anläggning och vårt unika arbetssätt för de internationella deltagarna. Ansvaret för djuromsorgen är ett av våra viktigaste värden och något som vi har daglig fokus på, säger Karin Jonsson, veterinär och djuromsorgschef Scan AB.

SLUs konferens vänder sig till europeiska beslutsfattare, tjänstemän från myndigheter samt representanter från näringen. Internationella forskare föreläser om djurvälfärd och fokus kommer att ligga på transporter, uppstallning, indrivning och bedövningsmetoder.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Thorgren, informationschef Scan AB, tfn: 070-280 01 68
Karin Jonsson, veterinär och djuromsorgschef Scan AB, tfn: 070-835 09 50


Scan - bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 300 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.


 

Postadress: Box 30223, 104 25 Stockholm ITelefon: +46 771-510 510Iwww.scan.se