Skip to main content

Lantmännen, HKScan och LRF gör gemensam storsatsning på svensk animalieproduktion och växtodling

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2018 08:00 CEST

Lantmännen, HKScan och LRF storsatsar på animalieproduktion och växtodling via det gemensamma bolaget ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”. Satsningen har till syfte att bistå med kapital för tillväxt och konkurrenskraft i svenska lantbruksföretag, vilket också bidrar till den nationella livsmedelsstrategin.

Lantmännen, HKScan och LRF satsar nu gemensamt 100 miljoner kronor på ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”, som ska bidra till ökad tillväxt inom svensk animalieproduktion och växtodling och leda till kvalitetsförbättringar i livsmedelsvärdekedjan.

– Med hjälp av Tillväxtbolaget kan vi stötta expansiva lantbruksföretag i deras tillväxtsatsningar, vilket stärker kopplingen mellan lantbrukare och svensk livsmedelsindustri. Genom investeringar i teknologi och modern utrustning bidrar Tillväxtbolaget med att skapa förutsättningar för livskraftiga och växande lantbruksföretag med fokus på hållbara lösningar, god djuromsorg och kvalitet, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Enligt Lantbruksbarometern 2017* ökar lantbrukarnas investeringsvilja och mer än en tredjedel av Sveriges lantbrukare planerar någon form av investering under det kommande året. Det råder en stark framtidstro, men tillgången på riskkapital för att möjliggöra investeringar i en modern och hållbar produktion kan förbättras. Tillväxtbolagets syfte är att erbjuda lantbrukare kapital som underlättar investeringar och bidrar på så sätt till tillväxt i svenska lantbruksföretag.

– Med Tillväxtbolaget kan vi säkerställa ekonomisk bärkraft för våra lantbrukare och ytterligare bidra till utveckling av konkurrenskraftig animalieproduktion. Jag är väldigt glad att vi tillsammans med Lantmännen och LRF satsar på utvecklingen av vår primärproduktion som leder till stärkt attraktionskraft och tillväxt för svenskt kött, säger Sofia Hyléen Toresson, vd på HKScan Sverige.

Som en tredje part underlättar Tillväxtbolaget progressiva lantbrukares investeringar på gårdsnivå, företrädesvis kopplade till anläggningstillgångar, såsom djurstallar och anläggningar inom växtodling. Samverkan mellan de tre ägarna är i linje med livsmedelsstrategin och Tillväxtbolaget välkomnar offentlig medfinansiering för att ytterligare skala upp tillgången på riskkapital.

– Genom att stötta hållbar tillväxt i den svenska jordbrukssektorn och verka för en ökad livsmedelsproduktion, bidrar vi till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin. Vi ser nu fram emot ytterligare konkreta åtgärder i linje med tillväxtmålen, säger Anders Källström, vd på LRF.

Tillväxtbolagets nya ägarstruktur fastslogs den 26 april och rekrytering av en ny vd kommer nu att påbörjas.

Bilder finns på: https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/

*En årlig studie som genomförs av LRF Konsult och Swedbank


För mer information, kontakta:

Lantmännen presskontakt: 010 556 88 00, press@lantmannen.com

HKScan presskontakt: 08 725 85 10

LRF presskontakt: 08 787 57 77, press@lrf.se

Om Lantmännen: Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. www.lantmannen.com

Om LRF: Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om HKScan: HKScan är länken mellan 11 000 svenska lokala gårdar och miljontals konsumenter. Genom ansvar i hela värdekedjan från gård till gaffel gör vi det möjligt för konsumenten att njuta hållbart och ansvarsfullt producerat kött i generationer framöver. HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag med högkvalitativa fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade charkvaror samt färdigmat under starka varumärken.