Skip to main content

Nötkött ökar på grillen

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 08:53 CEST

 

Det varma vädret sätter fart på grillarna runt om i Sverige. Scans grillundersökning visar att allt fler konsumenter väljer att lägga nötkött på grillen. Att grilla nötkött har ökat med 34 procent.

 

I Scans grillundersökning* svarade 55 % att de brukar grilla nötkött. För två år sedan var det enbart 21 % som sade sig oftast grilla nötkött.

 

Svenskt nötkött i förhållande till importerat nötkött är ett klimatvänligt alternativ visar en rapport från SIK. Den visar att det Brasilianska nötköttet ger upphov till ca 40 koldioxidekvivalenter att jämföra med det svenska som bara ger upphov till ca 16.

 

- Det vi kan utläsa av undersökningen är att de som grillar, grillar oftare och att de söker mer variation. Nötkött är dessutom en utmärkt grillprodukt som blir både mör och god på grillen. Svenskt kött är dessutom ett klimatsmart val, säger Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan.

 

* Undersökningen gjordes i juni 2008 i form av en webbenkät. Antal svarande: 800. Ålder: 18-70 år. Genomförd av Hermelin.

 

För ytterligare information kontakta:
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 070-280 01 68.

 

Scan - bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

 

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.