Skip to main content

Pod Framtidens kött: Tips för effektiv produktion och klimatsmart foderhantering

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 09:53 CET

Pod med Anna-Maria Larsson, foderexpert HKScan Agri

Anna-Maria Larsson, HKScan Agris foderexpert berättar hur HKScans djurproducenter kan minska sitt fodersvinn och arbeta mer klimatsmart.

Lyssna på podden här: http://framtidenskott.se/podcast/foder-ensilage-till-idisslare/

- För en smart produktion är det viktig med god kontroll av sin produktion. Hur fodret (ensilaget) handhas, analyseras och mixas påverkar djurens tillväxt och välmående. Det är viktigt att tänka hur olika fodermedel hanteras på gården vad gäller exempelvis torkning, malning och utfodring. Med bra hantering slipper foder sorteras bort och man ett lägre spill av foder. Vilket är mycket värt både ekonomiskt och miljömässigt, berättar Anna-Maria Larsson, foderexpert HKScan

Friska och välmående djur är mer klimatsmarta då det går åt mindre resurser. Vad som är ett bra ensilage/foder beror på vilken djurkategori du ska använda det till. En dräktig kossa har helt andra krav än ett snabbväxande ungnöt.

- Med foderanalyser av de hemmaproducerade foderråvarorna vet djurleverantören vad det är för foder som djuren får varje dag. Det är viktigt att göra analyser varje år. Man kan tycka att förutsättningarna har varit likartade som året innan och att grovfodret inte borde skilja så mycket i näringsvärde. Men kyla, torka, skördetidpunkt, sortval med mera påverkas grödorna och gör att sammansättningen skiljer från år till år, förklarar Anna-Maria Larsson

Proteinet som djurproducenten får genom det hemmaodlade ensilaget/fodret är det mest prisvärda proteinet djuren kan få. Det är även ett klimatsmart protein, det odlas i närområdet, det krävs inga långa frakter. Många djurproducenter kompletterar proteinet i ensilaget/fodret med ytterligare hemmaproducerat protein, t ex åkerbönor, raps, ärtor, lupiner eller egna sojabönor om de bor i södra/östa Sverige och har jordar som passar för detta.

- Vilket/vilka av dessa grödor som används är det som passar att odla på den enskilda gården allra bäst. I det fall det behövs kompletteras med annat protein såsom sojamjöl, som inte odlas på egna gården, är detta alltid certifierade produkter som används till våra svenska djur. Alternativa fodermedel som t ex drank är också ett fodermedel som kompletterar foderstaten med protein, säger Anna-Maria Larsson

Genom att odla proteingrödor själv eller genom att använda alternativa fodermedel så används de resurser som finns i närområdet och klimatpåverkan blir lägre.

För mer information kontakta:
Anna-Maria Larsson, foderexpert HKScan Agri i Sverig, tfn: 044-19 40 32
Sara Hoff, kommunikationsdirektör HKScan Sweden, tfn: 070-548 41 78
HKScan mediejour, tfn: 08-725 85 10

Välkommen till Framtidenskött.se! Kött är så mycket mera än god mat. När du väljer dina råvaror kan de även påverka positivt i ett större perspektiv än du anar. På bloggen Framtidens kött kan du, tillsammans olika experter diskutera hur en svensk köttproduktion kan utvecklas för att ge så många mervärden som möjligt i framtiden. Tillsammans lyfter vi blicken framåt och påvisa potentialer för allt det arbete som görs och den positiva utveckling som är på gång. Rätt kött väljs med omsorg för samhälle, miljö, djur och människor.

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fågel- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken såsom Pärsons och Scan. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015 var omsättningen cirka 1,9 miljarder euro och koncernen hade cirka 7 400 anställda varav 2 100 anställda i Sverige.  

Bifogade filer

Word-dokument