Skip to main content

Scan och KLS Ugglarps i legosamarbete

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:01 CET

Scan AB och KLS Ugglarps, som ägs av Danish Crown, har tecknat avtal gällande legoslakt, gris, i Scans anläggning i Skara. Samarbetet gäller från och med den 1 januari 2011. Avtalet innebär ökad beläggning på slakteriet och beräknas ge ett tiotal nya anställningar. Avtalet ökar effektiviteten på anläggningen och konkurrensen på slaktmarknaden i regionen, vilket också bör stimulera satsningar i primärproduktionen.

Marknadssituationen för svensk köttproduktion är i hård konkurrens och prispress i kombination med ett minskat utbud av svenska djur. Det innebär att det idag finns en överkapacitet på slakteriet i Skara. Genom legoavtal på slakt får Scan in större volymer på anläggningen och kan på så sätt öka effektiviteten.

- Syftet med detta legoavtal för grisslakt är att minska vår överkapacitet. Vi ser avtalet som ett steg att ta ansvar för svensk köttproduktion genom att minska våra fasta kostnader och göra vad vi kan för att bli effektivare, säger Denis Mattsson, VD Scan AB.

- För oss är det mycket viktigt att vi vänder den negativa trenden och åter får en ökad tillgång på svenskt kött efter flera år av minskade volymer. Västergötland är ett viktigt tillförselområde för oss och avtalet säkrar anläggningen i Skara för framtiden, säger Fredrik Jönsson, VD SLS (Svenska Livdjur och Service AB).

Samarbetet gäller endast legoslakt av gris vilket innebär att inköp och transport innan slakt inte omfattas av legoavtalet . Dessa delar sker även i fortsättningen av KLS Ugglarps respektive SLS (Scans inköpsbolag). I produktionen särhålls även alla djur och efter slakten återgår dessa tillbaka in i de två olika företagens vidare hantering.

För ytterligare information kontakta
Denis Mattsson, VD Scan AB, tfn: 08-725 80 20
Magnus Lindholm, Affärsområdesdirektör Scan AB, tfn 0511-254 17
Fredrik Jönsson, VD Svenska Livdjur och Service AB, tfn: 0511-251 18
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 08-725 85 72

Scan – bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 11 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 23 Mdr SEK.


Postadress: Box 30223, 104 25 Stockholm | Telefon: +46 771-510 510 | www.scan.se
blogg.scan.se