Skip to main content

Scan satsar i Siljans Chark

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 09:06 CET

Scan AB vill stärka den svenska primärproduktionen och satsar därför på lokala varumärken och samarbeten genom att öka sin ägarandel i Siljans Chark AB från 39,3 procent till 53,5 procent. Siljans Chark är ett slakt, stycknings- och charkföretag med geografisk närvaro i Dalarna. 

Scan vill vara en långsiktig partner och satsar på samarbeten som stärker den svenska köttproduktionen över hela Sverige. Genom högre ägarandel i Siljans Chark vill Scan utveckla fler lokala konsumenterbjudanden. Förutom Siljans Chark, samarbetar Scan idag med Höglandsprodukter, Bertil Erikssons Slakteri, Nyhléns & Hugosons, Svenskt butikskött – företag som alla erbjuder lokal närvaro. Under hösten har Scan förändrat sin produktportfölj med bl a en tydligare profilering och spårbarhet till svenska bönder och svenska gårdar.

Siljans Chark ABs verksamhet består av slakteriet i Ickholmen och charkfabriken i Mora i Dalarna. Företaget har cirka 100 anställda och omsatte 169 MSEK, år 2010. Förutom Scans ägarandel, ägs bolaget av 260 bönder och 14 anställda, en ägarfördelning som är bra för att säkerställa den lokala förankringen i bolaget. VD är Patrik Andersson.

-    Redan idag har samarbetet mellan Scan och Siljans Chark bidragit till att företaget fått en god och lönsam tillväxt. Vi tycker att det är viktigt att nuvarande ledning fortsätter att utveckla företaget i enlighet med lagd strategi. Siljans Chark har en stark position på sin geografiska marknad och den lokala förankringen vill vi utveckla vidare, säger Jerker Wetterteg, ekonomidirektör, Scan AB.

-    Partnerskapet med Scan har sedan länge fungerat väl och Siljans Charks affärsidé, att erbjuda kött- och charkprodukter med tydligt lokalt ursprung, ligger i linje med Scans värdegrund. Nu återstår det att ge övriga ägare möjlighet, att ta ställning till företagets framtid via hembudsförfarandet, säger Lars Backlund, styrelseordförande i
Siljans Chark AB.

För ytterligare information kontakta:

Jerker Wetterteg, ekonomidirektör Scan AB, tfn: 0511-252 53 
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 08-725 85 92
Lars Backlund, styrelseordförande i Siljans Chark, tfn: 0706-76 40 03

Scan – bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 11 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 23 Mdr SEK.