Skip to main content

Scans besiktningar av kontrakterade gårdar klar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:41 CETScan har under de senaste fem dagarna besiktigat över 40 gårdar, efter beslut att stänga av gårdarna för leverens, sedan grisskandalen uppdagats. Resultatet av kontrollerna innebär att avstängningarna hävs hos samtliga besiktigade gårdar för slaktfärdiga djur.

Scan AB och Svenska djurhälsovården har besökt över 40 gårdar som har kontrakt med Scan och som varit med på den så kallade listan över gårdar som har anklagats för djurvanvård. I onsdags förra veckan tog Scan beslut att stänga av gårdarna tills dem var kontrollerade.

Samtliga av de granskade gårdarna får nu leverera slaktfärdiga grisar igen. Ett fåtal har fått anmärkningar på ventilationen och krävs på förbättringar av mer teknisk karaktär. Det är dock inte av den grad som kan försvara fortsatt avstängning.

- God djuromsorg är jätteviktigt för alla och för Scan, därför har vi genomfört dessa kontroller. Vi tar avslöjandena på stort allvar, men samtidigt visar också resultaten av besiktningarna att lagar och regler i hög grad efterföljs av våra bönder. Vi kommer att fortsätta med ökade kontroller, säger Denis Mattsson, VD Scan AB.

Scan är en av initiativtagarna till att genomföra en tredjeparts certifiering på djuromsorg och livsmedelssäkerhet hos köttproducenterna i Sverige. Ett beslut som hela slakterinäringen står bakom och tillsammans ska genomföra.


För ytterligare information kontakta:
Denis Mattsson, VD Scan AB, tfn: 076-128 36 98
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 070-280 01 68

Scan – bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 11 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 22 Mdr SEK.

Postadress: Box 30223, 104 25 Stockholm | Telefon: +46 771-510 510 | www.scan.se
blogg.scan.se