Skip to main content

Se filmen: En klimatsmart ko

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 09:27 CEST

Många tror att kossan är den värsta klimatboven som finns, men det stämmer inte! Våra svenska kossor släpper ut klimatgaser, men samtidigt är de till stor nytta för miljön.

Det finns många sätt att värdera klimat- och miljöpåverkan från den mat vi väljer att konsumera. Utsläpp av CO2-ekvivalenter är ett sätt, mervärden i ekosystemet ett annat. Valet om vad som är god och hållbar mat är alltid ditt. Men ett råd är att välja mat med insikt och omsorg.

Se film på https://www.youtube.com/watch?v=4awdz_tGOF0

Fakta rörande mervärde från kor i Sverige:

  • 1.Kor ger oss i Sverige öppna betade landskap med stor biologisk mångfald av insekter och växter som ger förutsättningar till viktiga ekosystemtjänster. Tack vare våra kossor kan uppemot 60 olika växter per kvadratmeter hagmark överleva. Insekter och växter kan även vara källan till ämnen i nya framtida livsnödvändiga läkemedel.
  • 2.Sverige behöver minst en betande kossa per hektar för att vi ska nå våra miljömål för biologisk mångfald. Det innebär att vi behöver fler betande djur än vad vi har idag.
  • 3.Mjölkkossor ger både mjölk och kött. Varje svensk konsumerar cirka 340 kilo mjölk i form av olika mejeriprodukter under ett år, till det behövs kor. 65 procent av det svenska nötkött vi äter från mjölkproduktionen.
  • 4.Kossorna omvandlar vårt regn och växande gräs till goda och nyttiga produkter. Kossorna äter även restprodukter från andra livsmedelsindustrier eller från etanolproduktion.
  • 5.Vall, som är en del av kossornas foder på vintern, binder stora mängder kol när det växer och är en gynnsam del av växtföljden vid odling av andra grönsaker och spannmål. Betesmarker är i snitt koldioxidsänkor eftersom de tar upp mer kol än de avger.
  • 6.En kossa kan reducera eller ersätta fossila bränslen genom att själv ge biodrivmedel från gödsel motsvarande 440 mils bilkörning per år.
  • 7.Allt på en kossa tillvaratas på ett positivt vis. En ko ger oss bland annat kött, mjölk, kläder, djurmat, biogas, insatsvaror till andra industrier såsom läkemedel och mycket mera.

Se filmen En klimatsmart ko https://www.youtube.com/watch?v=4awdz_tGOF0

samt följ dialogen och läs mera på Framtidens Kött http://www.framtidenskott.se
Du hittar oss också på Facebook, Instagram, Youtube och Twitter

För mer information kontakta:Vera Söderberg, hållbarhetschef HKScan, tfn: 076-784 49 21
Sara Hoff, kommunikationsdirektör, HKScan Sweden, tfn: 070-548 41 78
HKScan mediejour, tfn: 08-725 85 10

Kött är så mycket mera än god mat. När du väljer dina råvaror kan de även påverka positivt i ett större perspektiv än du anar. På bloggen Framtidens kött kan du, tillsammans olika experter diskutera hur en svensk köttproduktion kan utvecklas för att ge så många mervärden som möjligt i framtiden. Tillsammans lyfter vi blicken framåt och påvisa potentialer för allt det arbete som görs och den positiva utveckling som är på gång. Rätt kött väljs med omsorg för samhälle, miljö, djur och människor. Välkommen!

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fågel- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken såsom Pärsons och Scan. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015 var omsättningen cirka 1,9 miljarder euro och koncernen hade cirka 7 400 anställda varav 2 100 anställda i Sverige.