Skip to main content

SIK ny FoU-partner till Scan

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 13:11 CEST

Scan och SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB har ingått ett långsiktigt forsknings- och utvecklingssamarbete. SIK kommer även att arbeta tillsammans med Scan med dess interna verksamhet inom mikrobiologi och livsmedelssäkerhet.

Samarbetet startar den 1 juli 2009. SIK blir en av Scans partners för utvecklingsprojekt, inom produktutveckling och utveckling av produktionsprocesser. Arbetet med mikrobiologi och livsmedelssäkerhet kommer att bedrivas tillsammans och SIK blir en del av Scans interna arbete inom dessa viktiga områden. SIK tillför ytterligare expertkunnande och kommer även att delta aktivt i Scans arbete med att ständigt förbättra produktsäkerheten. Arbetet som ytterst syftar till att konsumenten ska kunna lita på att Scans produkter alltid är trygg och säker mat.

- Vi är glada över förtroendet. För oss är det ett nytt arbetssätt genom att vara direkt knutna till det interna arbetet hos en kund. Samarbetet har många framtida utvecklingsmöjligheter, säger Klas Hesselman, SIK.

- Det kommer att vara både bra och roligt att få samarbeta med SIK. Dom har en bred kunskap inom flera, för oss viktiga områden, bland annat mikrobiologi och klimat. Att arbeta med nya partner ger alltid möjlighet att se saker från nya synvinklar. Det gör att det blir berikande för bägge parter, säger Pia Larsson, kvalitets- och miljöchef Scan AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 070-280 01 68
Pia Larsson, kvalitets- och miljöchef Scan AB, tfn, 073-982 56 23
Klas Hesselman, SIK, tfn: 010-516 66 11

Scan - bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.

 

SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB
SIK utvecklar och förmedlar teknik för livsmedelsbranschens utveckling och konkurrenskraft. Strategisk och tillämpad forskning bedrivs enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. En omfattande konsultverksamhet finns i vilken SIK använder sin forskning för att lösa industriproblem och medverka i utvecklingsarbete. Ett brett utbildningsprogram finns för industrin, såväl i form av öppna kurser som skräddarsydd, företagsintern utbildning.

SIK har ca 90 anställda och omsätter ca 90 miljoner kronor per år. Huvudkontoret ligger i Göteborg.